Up 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Japan-China Go Exchange

In 1960-1966, and again from 1972, there has been a yearly visit of Japanese players to China, or of Chinese players to Japan. Here the games from 1960-1984. In 1984 the China-Japan Supergo Series started.

1960

In 1960, China's Foreign Minister, Chen Yi, a fanatical go player, arranged for five Japanese professional players to visit. The government had by then recognized go as a national sport and established go institutes in Beijing and Shanghai; however, the Japanese team won 32 of its 35 games.

Go World 10 writes:

1960: First postwar tour of China made by a Japanese team led by Segoe Kensaku 9-dan (other members Hashimoto Utaro 9-dan, Sakata Eio 9-dan, Segawa Yoshio 7-dan, Suzuki Goro 7-dan). Result Japan: 32 wins, 2 losses, 1 jigo.

6/6 6/7 6/12 6/14 6/16 6/17 Score
Segoe (hon. 9p) Huang Y.
=
Jin
+
Liu
+
Wang Y.
Gu
Unfinished
Yao
+
3.5-1.5
Hashimoto (9p) Jin
+
Cui
+
Zhao
+
Wang Z.
+
Wang Y.
+
Zhang
+
6-0
Sakata (9p) Guo
+
Qi
+
Chen
+
Zhao
+
Liu
+
Zheng
+
6-0
Segawa (7p) Cui
+
Guo
+
Wang Z.
+
Liu
Chen
+
Wu
+
5-1
Suzuki (6p) Qi
+
Huang Y.
+
Wang Y.
+
Chen
+
Wei
+
Huang C.
+
6-0

(Chen = Chen Zude, Cui = Cui Yunzhi, Gu = Gu Shuiru, Guo = Guo Tisheng, Huang C. = Huang Chengchen, Huang Y. = Huang Yongji, Jin = Jin Yaxian, Liu = Liu Dihuai, Qi = Qi Zengju, Wang Y. = Wang Youchen, Wang Z. = Wang Zhenxiong, Wei = Wei Haihong, Wu = Wu Songsheng, Yao = Yao Xi, Zhang = Zhang Liyuan, Zhao = Zhao Zhihua, Zheng = Zheng Huaide)

It looks like there was one further day, for which the data is missing.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1960-06-07 Qi Zengju Sakata Eio W+7 200 sgf J
1960-06-07 Cui Yunzhi Hashimoto Utaro W+R 162 sgf J
1960-06-12 Zhao Zhihua Hashimoto Utaro W+R 180 sgf J
1960-06-12 Chen Zude Sakata Eio W+R 220 sgf J
1960-06-14 Liu Dihuai Segawa Yoshio B+R 199 sgf C
1960-06-14 Chen Zude Suzuki Goro W+R 200 sgf J
1960-06-14 Wang Youchen Segoe Kensaku B+1 260 sgf C
1960-06-17 Zhang Liyuan Hashimoto Utaro W+R 166 sgf J
1960-06-19 Wang Youchen Hashimoto Utaro W+R 186 sgf J

1961

Go World 10 writes:
1961: A team led by Arimitsu Jiro tours China. Result Japan: 34 wins, 5 losses, 1 jigo.

The other members were Magari Reiki (8p), Koyama Yasuo (7p), Ito Tomoe (5p), Kikuchi Yasuro (ama), and Ando Hideo (ama).

9/15 9/17 9/19 9/21 9/23 9/25 9/27 9/29 Score
Magari (8p) Liu
+
Liu
+
Liu
+
Liu
+
Liu
+
Zhang
+
Pang
+
Guo X.
+
8-0
Koyama (7p) Huang
+
Huang
Huang
+
Huang
+
Huang
+
Pang
+
Chen
+
Zhao
+
7-1
Ito (5p) Wang
+
Wang
+
Wang
+
Wang
+
Cui
+
Wei
+
Guo T.
+
Liu
+
8-0
Kikuchi (ama) Guo T.
+
Guo T.
+
Guo T.
+
Guo T.
Wang
+
Jin
+
Zhao
+
Huang
+
7-1
Ando (ama) Chen
+
Chen
+
Chen
+
Chen
Chen
Zhao
Cui
+
Wang
=
4.5-3.5

(Chen = Chen Zude, Cui = Cui Yunzhi, Guo T. = Guo Tisheng, Guo X. = Guo Xuchu, Huang = Huang Yongji, Jin = Jin Yaxian, Liu = Liu Dihuai, Pang = Pang Fengyuan, Wang = Wang Youchen, Wei = Wei Haihong, Zhang = Zhang Futian, Zhao = Zhao Zhihua)

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1961-09-19 Ito Tomoe Wang Youchen B+1.5 244 sgf J
1961-09-21 Chen Zude Ando Hideo B+R 125 sgf C
1961-09-21 Guo Tisheng Kikuchi Yasuro B+R 215 sgf C
1961-09-27 Chen Zude Koyama Yasuo W+R 225 sgf J

1962

Go World 10 writes:
1962: Chinese team (including Chen Zude) tours Japan. Results China: 12 wins, 23 losses.

1: 7/11 2: 7/13 3: 7/15 4: 7/19 5: 7/20,21 6: 7/25 7: 7/26 Score
Huang Yongji Maeda (8p)
Chino (5p)
上月武志 (ama)
Hosokawa (8p)
Hashimoto (9p)
− (*)
Ando (ama)
+
Kitani (9p)
− (*)
1-6
Chen Zude Chino (5p)
Kajiwara (7p)
Fukui (ama)
+
Nishimura (ama)
Hashimoto (9p)
+ (*)
Kikuchi (ama)
+
千田陈尔 (8p)
+ (*)
4-3
Guo Tisheng Kajiwara (7p)
Maeda (8p)
吉田晃 (ama)
+
Sato (8p)
Kubouchi (9p)
− (*)
Takehara (ama)
+
Fujisawa H. (9p)
− (*)
2-5
Zhang Futian Hirata (ama)
Murakami (ama)
Sakakihara (ama)
高木直昌 (ama)
Tainaka (8p)
+ (*)
Harada (ama)
+
Kuwahara (7p)
+ (*)
3-4
Chen Ximing Murakami (ama)
Hirata (ama)
明乐昌夫 (ama)
Taguchi (ama)
+
Nabeshima (6p)
− (*)
Onda (ama)
+
Magari (8p)
− (*)
2-5

*) Played with 2-stone handicap, without komi.
Maybe komi was 5 in rounds 1, 2, 4 and 4.5 in rounds 3, 6 and 0 in rounds 5, 7.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1962-07-11 Hirata Hironori Zhang Futian B+R 135 sgfJ
1962-07-11 Chino Tadahiko Chen Zude B+R 139 sgfJ
1962-07-11 Kajiwara Takeo Guo Tisheng B+R 151 sgfJ
1962-07-11 Maeda Nobuaki Huang Yongji B+R 225 sgfJ
1962-07-11 Murakami Bunsho Chen Ximing B+7 253 sgfJ
1962-07-13 Guo Tisheng Maeda Nobuaki W+14 148 sgfJ
1962-07-13 Zhang Futian Murakami Bunsho W+16 212 sgfJ
1962-07-13 Chen Ximing Hirata Hironori W+6 219 sgfJ
1962-07-13 Chen Zude Kajiwara Takeo W+R 222 sgfJ
1962-07-13 Huang Yongji Chino Tadahiko W+7 262 sgfJ
1962-07-15 Zhang Futian Sakakihara Kanenji W+7.5 138 sgfJ
1962-07-15 福井正一 Chen Zude W+R 150 sgfC
1962-07-15 Kozuki Takeshi Huang Yongji B+3.5 181 sgfJ
1962-07-15 Chen Ximing 明楽昌夫 W+11.5 197 sgfJ
1962-07-15 Guo Tisheng Yoshida Akira B+R 199 sgfC
1962-07-19 Guo Tisheng Sato Sunao W+16 150 sgfJ
1962-07-19 Chen Zude Nishimura Osamu W+3 158 sgfJ
1962-07-19 Hosokawa Senjin Huang Yongji B+R 179 sgfJ
1962-07-19 高木直昌 Zhang Futian B+R 221 sgfJ
1962-07-19 Chen Ximing Taguchi Tetsuro B+4 242 sgfC
1962-07-20 Zhang Futian Tainaka Shin B+6 248 sgfC
1962-07-20 Huang Yongji Hashimoto Utaro W+9 301 sgfJ
1962-07-21 Chen Zude Hashimoto Shoji B+R 200 sgfC
1962-07-25 Ando Hideo Huang Yongji W+R 124 sgfC
1962-07-25 Takehara Kintaro Guo Tisheng W+7.5 178 sgfC
1962-07-25 Onda Kisaburo Chen Ximing W+5.5 204 sgfC
1962-07-25 Kikuchi Yasuro Chen Zude W+R 210 sgfC
1962-07-25 Zhang Futian Harada Minoru B+R 239 sgfC
1962-07-26 Guo Tisheng Fujisawa Hosai W+10 157 sgfJ
1962-07-26 Huang Yongji Kitani Minoru W+5 282 sgfJ
1962-07-26 Chen Ximing Magari Reiki W+2 284 sgfJ
1962-07-26 Zhang Futian Kuwahara Munehisa B+2 244 sgfC

1963

Go World 10 writes:
1963: Sugiuchi 9-dan team (incl. Miyamoto Naoki 8-dan) tours China. Results Japan: 33 wins, 19 losses, 1 jigo.

The team members are Sugiuchi Masao (9p), Miyamoto Naoki (8p), Kuwahara Munehisa (7p), Murakami Bunsho (6d ama), Taoka Keiichi (5d ama). Rounds 1-2 were played in Hangzhou, 3-5 in Shanghai, 6-11 in Beijing.

Chen Zude writes:

The 1 point win over Sugiuchi Masao on 1963-09-27 (no komi being given) was historically important: it was the first time a Chinese player defeated a Japanese 9-dan.

1: 9/13 2: 9/15 3: 9/19 4: 9/21 5: 9/23 6: 9/27 7: 9/29 8: 10/2 9: 10/4 10: 10/6 11: 10/8 Score
Sugiuchi HuangY
+
Shen
+ (*)
Wang
+
Wu
+
Luo
+ (*)
ChenZ
Guo
+
Wu
+
ZhuJ
+
ChenX
+ (*)
Shen
+ (*)
10-1
Miyamoto Wu
+
ZhuJ
− (*)
HuangY
+
ChenX
+
Shen
− (*)
Wu
Luo
+
ChenZ
Zhang
+
HuangL
+ (*)
ZhuY
+ (*)
7-4
Kuwahara Shen
+
ChenX
+ (*)
Wu
ChenZ
Zhang
− (*)
ChenX
+
ZhuJ
+
HuangY
+
Shen
Zheng
− (*)
Luo
− (*)
5-6
Murakami Zhang
+
Wu
=
ChenZ
ZhuJ
HuangY
+
Jin
+
Shen
Qi
+
Wang
+
Shao
+
Wu
+
7-3-1
Taoka ZhuY
+
ChenZ
Luo
Zheng
+
Wang
Shao
+
HuangY
HuangL
+
ChenX
4-5

*) Played with 2-stone handicap.

(ChenX = Chen Ximing, ChenZ = Chen Zude, Guo = Guo Tisheng, HuangL = Huang Liangliu, HuangY = Huang Yongji, Jin = Jin Yaxian, Luo = Luo Jianwen, Qi = Qi Zengju, Shao = Shao Futang, Shen = Shen Guosun, Wang = Wang Youchen, Wu = Wu Songsheng, Zhang = Zhang Futian, Zheng = Zheng Huaide, ZhuJ = Zhu Jinzhao, ZhuY = Zhu Yuanzhi)

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1963-07-13 Murakami Bunsho Zhu Jinzhao W+R 158 sgf
1963-09-13 Huang Yongji Sugiuchi Masao W+9 142 sgf J
1963-09-13 Wu Songsheng Miyamoto Naoki W+R 166 sgf J
1963-09-13 Shen Guosun Kuwahara Munehisa W+3 168 sgf J
1963-09-19 Huang Yongji Miyamoto Naoki W+5 150 sgf J
1963-09-19 Wu Songsheng Kuwahara Munehisa B+R 155 sgf C
1963-09-19 Chen Zude Murakami Bunsho B+6 185 sgf C
1963-09-19 Wang Youchen Sugiuchi Masao W+13 186 sgf J
1963-09-21 Wu Songsheng Sugiuchi Masao W+9 186 sgf J
1963-09-21 Chen Ximing Miyamoto Naoki W+3 220 sgf J
1963-09-21 Chen Zude Kuwahara Munehisa B+2 251 sgf C
1963-09-27 Taoka Keiichi Shao Futang B+6 143 sgf J
1963-09-27 Chen Ximing Kuwahara Munehisa W+11 172 sgf J
1963-09-27 Wu Songsheng Miyamoto Naoki B+R 177 sgf C
1963-09-27 Murakami Bunsho Jin Yaxian B+R 207 sgf J
1963-09-27 Chen Zude Sugiuchi Masao B+1 272 sgf C
1963-09-29 Guo Tisheng Sugiuchi Masao W+13 150 sgf J
1963-09-29 Luo Jianwen Miyamoto Naoki W+5 154 sgf J
1963-09-29 Zhu Jinzhao Kuwahara Munehisa W+7 214 sgf J
1963-10-02 Murakami Bunsho Qi Zengju B+10 129 sgf J
1963-10-02 Chen Zude Miyamoto Naoki B+11 173 sgf C
1963-10-02 Huang Yongji Kuwahara Munehisa W+5 174 sgf J
1963-10-02 Wu Songsheng Sugiuchi Masao W+R 230 sgf J
1963-10-04 Zhang Futian Miyamoto Naoki W+17 100 sgf J
1963-10-04 Zhu Jinzhao Sugiuchi Masao W+R 116 sgf J
1963-10-04 Shen Guosun Kuwahara Munehisa B+R 125 sgf C
1963-10-04 Chen Ximing Taoka Keiichi B+R 129 sgf C
1963-11-04 Chen Zude Miyamoto Naoki B+R 169 sgf
1963-12 Luo Jianwen Yasunaga Hajime W+9.5 190 sgf
1963-12-01 Chen Zude Yasunaga Hajime B+R 222 sgf
1963-12-03 Chen Zude Ishige Kakuo W+1 260 sgf

1964

Go World 10 writes:
1964: Chinese team (incl. Chen Zude, Shen Guosun, Wu Songsheng) tours Japan. Results China: 20 wins, 30 losses, 4 jigo.

The individual results were Chen Zude 5-4, Wu Songsheng 4-5, Shen Guosun 3-4-2, Wang Runan 4-5, Luo Jianwen 3-6 and Chen Ximing 1-6-2, for a total of 20-30-4.

1: 6/29 2: 7/1 3: 7/3 4: 7/5 5: 7/7 6: 7/9 7: 7/11 8: 7/13 9: 7/17 Score
Chen Zude Kajiwara (8p)
Murakami (ama)
+
Okubo (7p)
Otake (6p)
+
Takagawa (9p)
+ (*)
Hashimoto S. (9p)
Tainaka (8p)
+
Miyamoto (7p)
Kikuchi (ama)
+
5-4
Wu Songsheng Kano (7p)
+
Kikuchi (ama)
Kajiwara (8p)
Chino (6p)
+
Fujisawa H. (9p)
− (*)
Hisai (7p)
+
Sumino (8p)
Shiraishi (6p)
Murakami (ama)
+
4-5
Shen Guosun Sugiuchi K. (6p)
Taoka (ama)
+
Kano (7p)
Sanno (5p)
=
Maeda (9p)
+ (*)
二口外义 (ama)
Sato (9p)
+ (*)
Minami (6p)
Imamura (ama)
=
4-5
Wang Runan Harada (ama)
平田兴 (ama)
+
Sugiuchi K. (6p)
Kitani R.(4p)
Yamabe (9p)
− (*)
Nishimura (ama)
+
Kariya (9p)
+ (*)
Ishii K. (6p)
Taoka (ama)
+
4-5
Luo Jianwen Okubo (7p)
+
Imamura (ama)
Hirata (ama)
Kudo (6p)
+
Fujisawa H. (9p)
− (*)
Sekiyama T. (8p)
Handa (9p)
+ (*)
Hashimoto Y. (7p)
Tada (ama)
3-6
Chen Ximing Hirata (ama)
Tada (ama)
=
Harada (ama)
Abe (4p)
=
Sugiuchi M. (9p)
− (*)
Tono (7p)
Kubouchi (9p)
− (*)
Ishii S. (6p)
+
大村直三 (ama)
2-7

(*) Played with 2-stone handicap.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1964-06-29 Chen Zude Kajiwara Takeo W+R 198 sgf J
1964-06-29 Wu Songsheng Kano Yoshinori B+R 151 sgf C
1964-06-29 Shen Guosun Sugiuchi Kazuko W+R 171 sgf J
1964-06-29 Wang Runan Harada Minoru W+R 140 sgf J
1964-06-29 Luo Jianwen Okubo Ichigen B+R 157 sgf C
1964-06-29 Chen Ximing Hirata Hironori W+14 248 sgf J
1964-07-01 Shen Guosun Taoka Keiichi B+1 199 sgf C
1964-07-01 Imamura Masamichi Luo Jianwen B+R 152 sgf J
1964-07-03 Wu Songsheng Kajiwara Takeo W+R 238 sgf J
1964-07-03 Shen Guosun Kano Yoshinori W+R 110 sgf J
1964-07-05 Chen Zude Otake Hideo B+3 307 sgf C
1964-07-05 Chino Tadahiko Wu Songsheng W+8 277 sgf C
1964-07-05 Sanno Hirotaka Shen Guosun Jigo 199 sgf =
1964-07-05 Wang Runan Kitani Reiko W+R 178 sgf J
1964-07-05 Luo Jianwen Kudo Norio B+1 237 sgf C
1964-07-05 Abe Yoshiteru Chen Ximing Jigo 224 sgf =
1964-07-07 Chen Zude Takagawa Shukaku B+R 140 sgf C
1964-07-07 Luo Jianwen Fujisawa Hosai W+R 189 sgf J
1964-07-07 Chen Ximing Sugiuchi Masao W+1 206 sgf J
1964-07-09 Chen Zude Hashimoto Shoji W+7 285 sgf J
1964-07-09 Nishimura Osamu Wang Runan W+R 176 sgf C
1964-07-09 Chen Ximing Tono Hiroaki W+12 186 sgf J
1964-07-11 Chen Zude Tainaka Shin B+R 177 sgf C
1964-07-11 Wu Songsheng Sumino Tsunehiro W+R 168 sgf J
1964-07-11 Wang Runan Kariya Hiraku B+R 176 sgf C
1964-07-13 Miyamoto Yoshihisa Chen Zude B+R 167 sgf J
1964-07-13 Wu Songsheng Shiraishi Yutaka W+12 171 sgf J
1964-07-13 Ishii Kunio Wang Runan B+R 146 sgf J
1964-07-13 Luo Jianwen Hashimoto Yoshimi W+R 121 sgf J
1964-07-17 Chen Zude Kikuchi Yasuro B+R 227 sgf C
1964-07-17 Murakami Bunsho Wu Songsheng W+R 169 sgf C
1964-07-17 Shen Guosun Imamura Masamichi Jigo 220 sgf =

1965

Go World 10 writes:
1965: Kajiwara 9-dan team (incl. Kudo 6-dan, Abe Yoshiteru 5-dan) tours China.
Results Japan: 19 wins, 6 losses, 2 jigo.

1965: Ito Tomoe 5-dan team (with 12 woman amateurs) tours China.
Results Japan : 7 wins, 28 losses, 1 jigo.

1965: Chinese team (incl. Chen Zude, Wu Songsheng) tours Japan.
Results China: 11 wins, 22 losses, 2 jigo.

1965: Iwata Tatsuaki 9-dan team tours China.
Results Japan: 40 wins, 17 losses, 3 jigo.

For the 1st mentioned tour, in April, the individual results were Kajiwara Takeo (8p) 6-2-1, Kudo Norio (6p) 7-2, Abe Yoshiteru (5p) 6-2-1, total 19-6-2.

For the 3rd mentioned tour, in July/August, the individual results were Chen Zude 2-5, Wu Songsheng 4-3, Wang Runan 4-2-1, Jiang Guozhen 1-6, Huang Jinxian 0-6-1, total 11-22-2.

For the 4th mentioned tour, in October/November, the individual results were Iwata Tatsuaki (9p) 9-1, Kariya Hiraku (8p) 7-3, Tanimiya Teiji (5p) 8-1-1, Kitani Reiko (4p) 5-5, Harada Minoru 5-5, Nishimura Osamu 6-2-2, total 40-17-3.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1965-04-12 Kajiwara Takeo Chen Zude B+R 229 sgfJ
1965-04-14 Chen Zude Kudo Norio B+1 287 sgfC
1965-04-18 Kajiwara Takeo Chen Zude Jigo 275 sgf=
1965-04-20 Chen Zude Kajiwara Takeo B+R 125 sgfC
1965-07-28 Chen Zude Sakai Michiharu B+2 230 sgfC
1965-10-15 Chen Zude Iwata Tatsuaki W+R 224 sgfJ
1965-10-25 Chen Zude Iwata Tatsuaki B+10 296 sgfC

1966

Go World 10 writes:
1966: Chinese team (incl. Wu, Ch'en Kuo-sun) tours Japan. Results China: 6 wins, 19 losses.

1966: Shimamura Toshihiro 9-dan team (members Miyamoto Yoshihisa 8-dan, Uchida 7-dan, Ishida Yoshio 4-dan, Kato 4-dan, Takemiya 2-dan) tours China. Results Japan: 24 wins, 9 losses, 3 jigo.

For the former tour, in June, the individual results were Wu Songsheng 2-3, Wang Runan 3-2, Huang Liangliu 1-4, Shen Guosun 0-5, Huang Jinxian 0-5, total 6-19.

For the latter tour, in November, the individual results were Shimamura Toshihiro (9p) 6-0, Miyamoto Yoshihisa (8p) 1-4-1, Ieda Ryuji (5p) 4-2, Ishida Yoshio (4p) 5-0-1, Kato Masao (4p) 5-1, Takemiya Masaki (2p) 4-2. These scores do not add to 24-9-3, so some details are incorrect.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1966-11-15 Miyamoto Yoshihisa Chen Zude W+2 246 sgfC
1966-11-19 Ishida Yoshio Chen Zude B+R 197 sgfJ
1966-11-22 Shimamura Toshihiro Chen Zude Jigo 194 sgf=
1966 Wang Runan Kajiwara Takeo B+1 161 sgfC

1967-1972

Intermission due to the Chinese Cultural Revolution. Game record:

Date Black White Result #mv SGF
1972-11 Wu Songsheng Yasunaga Hajime B+R 203 sgfC

1973

Go World 10 writes:
1973: a Chinese team consisting only of Chen Zude and a non-playing captain tours Japan. Results China: 3 wins, 6 losses.

Game record:

Date Black White Result #mv SGF
1973-05-02 Chen Zude Hashimoto Utaro W+R 196 sgfJ

Go World 10 writes:

1973: 2nd Arimitsu Jiro team (incl. Sakata 9-dan, Honda 9-dan, Ishii 8-dan, Kato 7-dan, Ogawa Tomoko 2-dan) tours China. Results Japan: 40 wins, 14 losses, 2 jigo. (A game between Ogawa and K'ung Shang-ming is given in 'Go Review', Autumn 1973).

1: 7/24 2: 7/26 3: 7/28 4: 7/31 5: 8/2 6: 8/6 7: 8/8 Score
Sakata 9p Chen Z.
+
Wang
+
Wu
+
Luo
+
Huang D.
+
Shen
Chen A.
+
6-1
Honda 9p Wu
+
Chen Z.
+
Huang L.
+
Huang D.
Huang J.
+
Wang
+
Shen
+
6-1
Ishii 8p Wang
+
Luo
+
Shen
+
Wu
+
Chen Z.
Chen A.
+
Qiu
+
6-1
Kato 7p Hua
+
Wu
+
Chen Z.
+
Nie
+
Chen X.
+
Chen Z.
Huang J.
+
6-1
Ota 6p Luo
+
Qiu
+
Chen A.
+
Chen Z.
Jiang
+
Huang D.
+
Huang L.
5-2
Ogawa 2p Kong
+
Chen H.
Zhang
+
Wei
=
Nie
Kong
Chen H.
+
3.5-3.5
Kikuchi 7d Huang D.
=
Hua
+
Cao
+
Wang
+
Luo
+
Wu
+
Chen Z.
5.5-1.5
Nishimura 7d Nie
+
Chen A.
Huang D.
Huang J.
Qiu
Hua
+
Luo
+
3-4
Result 7.5-0.5 6-2 7-1 4.5-3.5 5-3 5-3 6-2 41-15

According to some sources, Nishimura lost against Nie.

The players here were Sakata Eio, Honda Kunihisa, Ishii Kunio, Kato Masao, Ota Seido, Ogawa Tomoko and the amateurs Kikuchi Yasuro, Nishimura Osamu on the Japanese side, and Cao Zhilin, Chen Anqi, Chen Huifang, Chen Ximing, Chen Zude, Hua Yigang, Huang Dexun, Huang Jinxian, Huang Liangyu, Jiang Guozhen, Kong Xiangming, Luo Jianwen, Nie Weiping, Qiu Xin, Shen Guosun, Wang Runan, Wei Xin, Wu Songsheng, Zhang Chenghua on the Chinese side.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1973-07-24 Chen Zude Sakata Eio W+R 202 sgfJ
1973-07-24 Honda Kunihisa Wu Songsheng W+8 158 sgfC*
1973-07-24 Kato Masao Hua Yigang B+8 236 sgfJ
1973-07-24 Nishimura Osamu Nie Weiping B+R 217 sgfJ
1973-07-26 Ishii Kunio Luo Jianwen B+8 214 sgfJ
1973-07-26 Chen Huifang Ogawa Tomoko B+2 249 sgfC
1973-07-26 Ota Seido Qiu Xin B+2 216 sgfJ
1973-07-28 Wu Songsheng Sakata Eio W+10 176 sgfJ
1973-07-28 Ogawa Tomoko Zhang Chenghua B+R 122 sgfJ
1973-07-28 Chen Anqi Ota Seido W+2 223 sgfJ
1973-07-31 Ishii Kunio Wu Songsheng B+R 164 sgfJ
1973-07-31 Wei Xin Ogawa Tomoko Jigo 250 sgf=
1973-07-31 Nie Weiping Kato Masao W+10 213 sgfJ
1973-07-31 Ota Seido Chen Zude W+R 154 sgfC
1973-07-31 Huang Dexun Honda Kunihisa B+R 168 sgfC
1973-07-31 Sakata Eio Luo Jianwen B+R 185 sgfJ
1973-08-02 Jiang Guozhen Ota Seido W+4 209 sgfJ
1973-08-02 Chen Zude Ishii Kunio B+R 177 sgfC
1973-08-02 Ogawa Tomoko Nie Weiping W+R 148 sgfC
1973-08-06 Kong Xiangming Ogawa Tomoko B+R 210 sgfC
1973-08-06 Wang Runan Honda Kunihisa W+16 151 sgfJ
1973-08-06 Sakata Eio Shen Guosun W+R 240 sgfC
1973-08-06 Chen Zude Kato Masao B+R 187 sgfC
1973-08-08 Honda Kunihisa Shen Guosun B+4 244 sgfJ
1973-08-08 Huang Liangliu Ota Seido B+2 251 sgfC

*) According to the above table, Honda won this game.

1974

Go World 10 writes:
1974: Chinese team (incl. Chen Zude, Wu, K'ung) tours Japan. Results China: 25 wins, 29 losses, 2 jigo.

1: 4/6 2: 4/8 3: 4/11 4: 4/15 5: 4/17 6: 4/20 7: 4/23 Score
Chen Zude Fujisawa H. (9p)
Takagi (7p)
Murakami Bunsho (ama)
Aoyagi (7p)
+
Hashimoto Y. (9p)
Nishimura Osamu (ama)
+
Iwamoto (9p)
2-5
Wu Songsheng Takagawa (9p)
Noguchi (4p)
+
Hirata Hironori (ama)
+
Hashimoto S. (Judan)
+
Hane (8p)
+

+
Kudo (8p)
+
6-1
Wang Runan Yamabe (9p)
Iwata (3p)
+
Miura Hiroshi (ama)
+
Oyama (8p)
Taniguchi (2p)
+

Sato M. (5p)
3-4
Huang Dexun Fujisawa S. (9p)
Sakai (7p)
Nakazono Seizo (ama)
Kishimoto (6p)
+
Kondo Heizo (ama)
+
Muraoka Toshihiko (ama)
Ishida (6p)
2-5
Qiu Xin Kajiwara (9p)
Harada Minoru (ama)
+

Ushikubo (7p)
+
Akedo (4p)
+

Abe (7p)
=
3-3-1
Hua Yigang Miyashita (9p)
Haruyama (6p)
+
Kikuchi Yasuro (ama)
+
Hashimoto U. (9p)
Taguchi Tetsuro (ama)
+

+
Kada (9p)
+
5-2
Kong Xiangming Otake (9p)
− (*)
Ito Tomoe (5p)

+
Ito K. (5p)
=
Kanazawa Moriei (ama)
+

+
Imamura Masamichi (ama)
3-3-1
Chen Huifang Ohira (9p)
− (*)
Kanai Kazuko (ama)
+

Yanagiuchi (4p)


明楽昌夫 (ama)
1-6
Result 0-8 5-3 4-4 4-3-1 6-2 4-4 2-5-1 25-29-2

(*) Played with 2-stone handicap.

Extra games: Chen Zude beats Kobayashi (6p), Wu loses against Ishii (8p), Kong (with 2-stone handicap) loses against Sakata (9p), Chen Huifang loses against Kobayashi Chizu (2p).

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1974-04-09 Kobayashi Koichi Chen Zude W+3 212 sgfC
1974-04-17 Chen Zude Hashimoto Yoshimi W+F 187 sgfJ
1974-04-23 Hua Yigang Kada Katsuji B+4 224 sgfC

Go World 10 and other sources write:

1974: Miyamoto Naoki 9-dan team (other members Kurahashi Shozo 7-dan, Sonoda Yuichi 7-dan, Yanagiuchi Emiko 4-dan, Kubo Katsuaki 3-dan, amateurs Murakami Bunsho, Miura Hiroshi, Nakazono Seizo) tours China. Results Japan: 24 wins, 30 losses.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1974-11-21 Huang Dexun Sonoda Yuichi W+4 254 sgfJ
1974-11-21 Kurahashi Shozo Wu Songsheng W+2 205 sgfC
1974-11-21 Murakami Bunsho Nie Weiping B+6 269 sgfJ
1974-11-23 Miyamoto Naoki Wang Runan B+8 229 sgfJ
1974-11-23 Chen Huifang Yanagiuchi Emiko B+R 188 sgfC
1974-11-23 Sonoda Yuichi Chen Zude W+R 210 sgfC
1974-11-27 Nie Weiping Sonoda Yuichi W+R 200 sgfC
1974-11-29 Chen Zude Kurahashi Shozo B+R 203 sgfC
1974-11-29 Sonoda Yuichi Wu Songsheng W+R 213 sgfC
1974-11-29 Wang Runan Murakami Bunsho B+6 219 sgfC
1974-12-03 Kurahashi Shozo Cao Zhilin B+8 184 sgfJ
1974-12-09 Nie Weiping Miyamoto Naoki B+4 255 sgfC

1975

Go World 10 writes:
1975: Takagawa 9-dan team (incl. Kubouchi 9-dan, Ishigure 8-dan, Tozawa 7-dan) tours China. Results Japan: 30 wins, 23 losses, 3 jigo.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1975-10-23 Kong Xiangming Shiratori Sumiko W+R 183 sgfJ
1975-10-23 Chen Zude Takagawa Shukaku Jigo 261 sgf=
1975-10-23 Kubouchi Shuchi Nie Weiping W+R 208 sgfC
1975-10-25 Kong Xiangming Ashida Isoko B+R 162 sgfC
1975-10-25 Nie Weiping Tozawa Akinobu B+R 194 sgfC
1975-10-25 Ishigure Ikuro Chen Zude W+R 118 sgfC
1975-10-25 Luo Jianwen Kubouchi Shuchi W+8 221 sgfJ
1975-10-28 Lei Zhenti Shiratori Sumiko W+R 143 sgfJ
1975-10-28 Nie Weiping Takagawa Shukaku B+4 189 sgfC
1975-10-28 Huang Dexun Ishigure Ikuro W+2 240 sgfJ
1975-11-01 Jiang Mingjiu Ashida Isoko B+R 172 sgfC
1975-11-01 Takagawa Shukaku Hua Yigang B+R 174 sgfJ
1975-11-01 Wu Songsheng Tozawa Akinobu W+4 229 sgfJ
1975-11-01 Ishigure Ikuro Nie Weiping W+R 138 sgfC
1975-11-05 Tozawa Akinobu Chen Zude W+R 164 sgfC
1975-11-05 Qiu Xin Ishigure Ikuro B+R 132 sgfC
1975-11-05 Wang Runan Takagawa Shukaku B+1? 271 sgfC
1975-11-08 Shiratori Sumiko Xu Rongxin W+R 235 sgfC
1975-11-08 Takagawa Kaku Nie Weiping B+5 240 sgfJ
1975-11-12 Tozawa Akinobu Hua Yigang B+R 184 sgfJ
1975-11-28 Kubouchi Shuchi Hua Yigang W+2 280 sgfC
1975-11-28 Shen Guosun Kubouchi Shuchi W+R 173 sgfJ

1976

Go World 9 and 10 write:
1976: Chinese team (incl. Chen Zude, Nieh, Wu, K'ung) tours Japan. Results China: 27 wins, 24 losses, 5 jigo.

The touring Chinese team won a majority of its games, with the outstanding role being played by a new star, Nieh Wei-p'ing, who steamrollered his opposition (winning six of his seven games). K'ung Shangming won all her games.

1: 4/5 2: 4/7 3: 4/10 4: 4/13 5: 4/15 6: 4/17 7: 4/19 Score
Chen Zude Ishida Akira (7p)
Hirata Hironori (ama)
+
Ishii Kunio (8p)
Tono Hiroaki (9p)
Sonoda Yuichi (7p)
Sakai Michiharu (8p)
Tanimiya Teiji (7p)
+
2-5
Nie Weiping Fujisawa Hideyuki (9p)
+
Murakami Bunsho (ama)
+
Kada Katsuji (9p)
+
Hashimoto Shoji (9p)
Segawa Yoshio (8p)
+
Iwata Tatsuaki (9p)
+
Ishida Yoshio (9p)
+
6-1
Wu Songsheng Sato Masaharu (6p)
Miura Hiroshi (ama)
+
Iino Seiho (6p)
=
Sekiyama Toshio (9p)
=
Hisai Keishi (8p)
Ito Makoto (5p)
+
Ohira Shuzo (9p)
2-3-2
Wang Runan Miyazawa Goro (5p)
Nakazono Seizo (ama)
Oka Mitsuo (5p)
=
Ishii Shinzo (9p)
西村修 (ama)
(ama)
+
Awaji Shuzo (6p)
+
2-4-1
Hua Yigang Kobayashi Koichi (7p)
Kikuchi Yasuro (ama)
Muraoka Toshihiko (ama)
=
Honda Kunihisa (9p)
Taguchi Tetsuro (ama)
=
高林井平 (ama)
Kamimura Kunio (6p)
0-5-2
Cao Zhilin Tokimoto Hajime (4p)
Harada Minoru (ama)
+
Kamimura Haruo (5p)
+
Miyamoto Yoshihisa (9p)
+
Tono Masaharu (8p)
Saijo Masataka (6p)
Imamura Masamichi (ama)
+
4-3
Wang Qun Kobayashi Satoru (3p)
沢口剛一 (ama)
+
脇元安 (ama)
+
Matsuura Yoshihiro (9p)
Kori Toshio (3p)
Ito Yoji (1p)
+
Ishikura Noboru (ama)
+
4-3
Kong Xiangming Kobayashi Chizu (3p)
+
Imamura (ama)
+
Yanagiuchi Emiko (4p)
+
Ashida Isoko (1p)
+
Tanaka Chieko (1p)
+
Hattori Nayoko (1p)
+
Ogawa Tomoko (4p)
+
7-0
Result 2-6 6-2 4-1-3 2-5-1 2-5-1 5-3 6-2 27-24-5

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1976-04-05 Nie Weiping Fujisawa Hideyuki B+2 241 sgfC
1976-04-05 Sato Masaharu Wu Songsheng B+1 224 sgfJ
1976-04-05 Kong Xiangming Kobayashi Chizu B+R 185 sgfC
1976-04-05 Kobayashi Koichi Hua Yigang B+R 167 sgfJ
1976-04-06 Nie Weiping Takagi Shoichi B+R 209 sgfC
1976-04-07 Hua Yigang Kikuchi Yasuro W+R 182 sgfJ
1976-04-07 Murakami Bunsho Nie Weiping W+1 225 sgfC
1976-04-10 Cao Zhilin Kamimura Haruo B+R 171 sgfC
1976-04-10 Ishii Kunio Chen Zude B+R 185 sgfJ
1976-04-10 Nie Weiping Kada Katsuji B+6 262 sgfC
1976-04-13 Honda Kunihisa Hua Yigang B+7 167 sgfJ
1976-04-13 Hashimoto Shoji Nie Weiping B+2 227 sgfJ
1976-04-13 Wu Songsheng Sekiyama Toshio Jigo 244 sgf=
1976-04-13 Miyamoto Yoshihisa Cao Zhilin W+2 284 sgfC
1976-04-14 Chen Zude Hashimoto Utaro Jigo 235 sgf=
1976-04-15 Nie Weiping Segawa Yoshio B+R 183 sgfC
1976-04-15 Cao Zhilin Tono Masaharu W+R 194 sgfJ
1976-04-15 Sonoda Yuichi Chen Zude B+2 282 sgfJ
1976-04-17 Kong Xiangming Hattori Nayoko B+R 67 sgfC
1976-04-17 Wu Songsheng Ito Makoto B+4 197 sgfC
1976-04-17 Chen Zude Sakai Michiharu W+R 206 sgfJ
1976-04-17 Iwata Tatsuaki Nie Weiping W+2 219 sgfC
1976-04-19 Nie Weiping Ishida Yoshio B+7 171 sgfC
1976-04-19 Kamimura Kunio Hua Yigang B+R 187 sgfJ
1976-04-19 Chen Zude Tanimiya Teiji B+2 244 sgfC
1976-04-19 Ohira Shuzo Wu Songsheng B+9 191 sgfJ
1976-04-19 Wang Runan Awaji Shuzo B+R 141 sgfC
1976-04-19 Ogawa Tomoko Kong Xiangming W+R 188 sgfC

1977

Go World 10 writes:
1977: Hashimoto Utaro 9-dan team (incl. Tono 9-dan, Uchida 7-dan, Ishida Akira 7-dan) tours China. Results Japan: 30 wins, 23 losses, 3 jigo.

1: 4/14 2: 4/16 3: 4/20 4: 4/22 5: 4/25 6: 4/28 7: 5/2 Score
Hashimoto Utaro (9p) Nie
+
Wu
=
Chen Z.
+
Nie
Hua
+
Shen
+
Wang R.
4-2-1
Tono Hiroaki (9p) Chen Z.
+
Shen
+
Luo
+
Wu
+
Nie
Wang R.
=
Hua
+
5-1-1
Ishida Akira (7p) Wu
=
Hua
+
Nie
Huang
+
Jiang
+
Nie
+
Chen Z.
+
5-1-1
Ieda Ryuji (7p) Wang R.
+
Chen Z.
Jiang
+
Hua
Shen
Chen Zh.
+
Nie
3-4
Sato Masaharu (6p) Huang
+
Nie
Wang Q.
+
Wang R.
+
Luo
+
Chen Z.
+
Wu
5-2
Inoue Machiko (1p) Kong
He
Chen H.
+
Kong
He
+
Chen H.
Liu X.
2-5
Kikuchi Yasuro (ama) Jiang
Chen Zh.
+
Xu
+
Liu Q.
+
Huang
Wu
Yang J.
3-4
Miura Hiroshi (ama) Hua
Cheng
Yang Y.
+
Chin Kaei
+
Wang Q.
Kong
+
Qiu Xin
3-4
Result 4-3-1 3-4-1 7-1 5-3 4-4 5-2-1 2-6 30-23-3

Chinese players: Chen Huifang, Chen Zhigang, Chen Zude, Chin Kaei, He Xiaoren, Hua Yigang, Huang Dexun, Jiang Mingjiu, Kong Xiangming, Liu Qianli, Liu Xiaoguang, Luo Jianwen, Nie Weiping, Qiu Xin, Shen Guosun, Wang Qun, Wang Runan, Wu Songsheng, Xu Rongxin, Yang Jinhua, Yang Yilun.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1977-04-14 Nie Weiping Hashimoto Utaro W+2 243 sgfJ
1977-04-14 Wu Songsheng Ishida Akira Jigo 255 sgf=
1977-04-14 Tono Hiroaki Chen Zude B+8 276 sgfJ
1977-04-14 Huang Dexun Sato Masaharu W+R 202 sgfJ
1977-04-16 Chen Zude Ieda Ryuji B+10 167 sgfC
1977-04-16 He Xiaoren Inoue Machiko B+R 150 sgfC
1977-04-16 Sato Masaharu Nie Weiping W+2 241 sgfC
1977-04-16 Hashimoto Utaro Wu Songsheng Jigo 235 sgf=
1977-04-16 Shen Guosun Tono Hiroaki W+4 251 sgfJ
1977-04-17 Nie Weiping Tono Hiroaki W+2 286 sgf
1977-04-18 Kikuchi Yasuro Nie Weiping Unfinished 121 sgf
1977-04-20 Inoue Machiko Chen Huifang B+4 266 sgfJ
1977-04-20 Nie Weiping Ishida Akira B+2 267 sgfC
1977-04-20 Chen Zude Hashimoto Utaro W+R 212 sgfJ
1977-04-20 Ieda Ryuji Jiang Mingjiu B+4 200 sgfJ
1977-04-22 Sato Masaharu Wang Runan B+4 234 sgfJ
1977-04-22 Wu Songsheng Tono Hiroaki W+R 177 sgfJ
1977-04-22 Hashimoto Utaro Nie Weiping W+6 299 sgfC
1977-04-22 Kong Xiangming Inoue Machiko B+R 208 sgfC
1977-04-22 Hua Yigang Ieda Ryuji B+6 290 sgfC
1977-04-22 Ishida Akira Huang Dexun B+R 172 sgfJ
1977-04-25 Tono Hiroaki Nie Weiping W+2 255 sgfC
1977-04-25 Hua Yigang Hashimoto Utaro W+R 135 sgfJ
1977-04-25 Inoue Machiko He Xiaoren B+2 211 sgfJ
1977-04-25 Luo Jianwen Sato Masaharu W+R 189 sgfJ
1977-04-28 Wang Runan Tono Hiroaki Jigo 236 sgf=
1977-04-28 Chen Zhigang Ieda Ryuji W+R 275 sgfJ
1977-04-28 Ishida Akira Nie Weiping B+2 250 sgfJ
1977-04-28 Chen Huifang Inoue Machiko B+R 154 sgfC
1977-05-02 Wang Runan Hashimoto Utaro B+2 268 sgfC
1977-05-02 Chen Zude Ishida Akira W+R 246 sgfJ
1977-05-02 Wu Songsheng Sato Masaharu B+4 252 sgfC

1978

Go World 9 and 10 write:
From the 6th to the 27th June a ten-member Chinese team, consisting of eight players, the team leader and a secretary, toured Japan and played seven team matches with Japanese players. The final result was a tie, 28 to 28. The Chinese players were Chen Zude, Nieh Wei-p'ing, Wu Sung-Sheng, Hua I-kang, Ch'en Chih-kang, Yang I-lun, Chiang Ming-chiu, K'ung Shang-ming (F).

A new feature of this tour was a special three-match series (the 3rd to 5th matches) in which the same Japanese team played the Chinese team.

In the 28-28 score, public haya-go (fast games) are not included. The 1978 tour began with a haya-go between Takemiya and Nieh in Tokyo. Takemiya won by 20.5 points. Another haya-go, in which Hashimoto Shoji 9-dan defeated Ch'en Tsu-te by resignation, was played in Osaka.

Round 2 was in Sapporo, with strong amateurs as opponents.

1: 6/9 2: 6/12 3,4,5: 6/14,17,20 6: 6/22 7: 6/24 Score
Chen Zude Ohira 9d
−5.5
Miura
+7.5
Okubo 9d
−R, −R, −R
Fujiki 8d
+12.5
Iwata 9d
+10.5
3-4
Nieh Fujisawa H. 9d
−R
Kikuchi
+R
Ishii 9d
+4.5, −R, −0.5
Sekiyama 9d
−10.5
Shiraishi 9d
+11.5
3-4
Wu Kojima 8d
−R
Murakami
+5.5
Ushinohama 9d
+3.5, +R, −8.5
Sato 9d
+4.5
Sakai 8d
−15.5
4-3
Hua Nakamura 7d
+4.5
Harada
+R
Hane 8d
+R, −R, −9.5
Yoshida 9d
+R
Baba 6d
+1.5
5-2
Ch'en Kamimura K. 6d
−R
Ishikura
−6.5
Morino 7d
−5.5, +0.5, −R
Shimada
−9.5
Takabayashi
−11.5
1-6
Yang Miyazawa 6d
−R
Kamimura
+R
Abe 8d
+R, −5.5, −3.5
Kadokura
+8.5
Hoshikawa 6d
+3.5
4-3
Chiang Kamimura H. 5d
−7.5
Nakazono
+R
Tokimoto 6d
−R, +R, −6.5
Kawamura 7d
+R
Takeuchi
−3.5
3-4
K'ung Ogawa 4d
−0.5
Nishizaki
+R
Kobayashi 5d
+R, +R, +R
Sakaguchi 7d
−R
Yamashiro 6d
+R
5-2
Result 1-7 7-1 5-3, 4-4, 1-7 5-3 5-3 28-28

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1978-06-09 Nie Weiping Fujisawa Hosai W+R 210 sgfJ
1978-06-09 Ohira Shuzo Chen Zude B+5.5 239 sgfJ
1978-06-09 Nakamura Hidehito Hua Yigang W+4.5 302 sgfC
1978-06-09 Ogawa Tomoko Kong Xiangming B+0.5 249 sgfJ
1978-06-09 Chen Zhigang Kamimura Kunio W+R 171 sgfJ
1978-06-11 Kikuchi Yasuro Nie Weiping W+R 204 sgfC
1978-06-14 Nie Weiping Ishii Kunio B+4.5 235 sgfC
1978-06-14 Chen Zude Okubo Ichigen W+R 200 sgfJ
1978-06-14 Hua Yigang Hane Yasumasa B+R 213 sgfC
1978-06-14 Ushinohama Satsuo Wu Songsheng W+3.5 207 sgfC
1978-06-14 Jiang Mingjiu Tokimoto Hajime W+R 179 sgfJ
1978-06-14 Kobayashi Chizu Kong Xiangming W+R 223 sgfC
1978-06-17 Wu Songsheng Ushinohama Satsuo B+R 250 sgfC
1978-06-17 Okubo Ichigen Chen Zude B+R 157 sgfJ
1978-06-17 Kong Xiangming Kobayashi Chizu B+R 131 sgfC
1978-06-20 Chen Zhigang Morino Setsuo W+R 103 sgfJ
1978-06-20 Ishii Kunio Nie Weiping B+0.5 312 sgfJ
1978-06-22 Fujiki Hitomi Chen Zude W+12.5 239 sgfC
1978-06-22 Hua Yigang Yoshida Yoichi B+R 228 sgfC
1978-06-22 Sekiyama Toshio Nie Weiping B+10.5 317 sgfJ
1978-06-24 Shiraishi Yutaka Nie Weiping W+11.5 161 sgfC
1978-06-24 Yang Yilun Hoshikawa Nobuaki B+3.5 251 sgfC
1978-06-24 Chen Zude Iwata Tatsuaki B+10.5 265 sgfC
1978-06-24 Yamashiro Hiroshi Kong Xiangming W+R 192 sgfC

Games listed in the above table were played in Japan with 5.5 komi. Those below in China, with 5 komi.

Date Black White Result #mv SGF
1978-08 Kong Xiangming Mizuta Yoshihiro W+4 170 sgfJ
1978-08-13 Chen Zude Hashimoto Utaro W+R 160 sgfJ
1978-08-15 Tono Hiroaki Nie Weiping Jigo 245 sgf=
1978-08-15 Wang Runan Tono Hiroaki B+R 203 sgfC
1978-08-15 Hashimoto Utaro Hua Yigang W+2 259 sgfC
1978-08-21 Wu Songsheng Tono Hiroaki B+8 297 sgfC
1978-08-21 Wang Qun Honda Mitsuhiko B+6 154 sgfC
1978-11-26 Ogawa Tomoko Kong Xiangming W+4 222 sgfC
1978-11-26 Nie Weiping Kurahashi Shozo B+R 165 sgfC
1978-11-27 Kamimura Haruo Wang Qun B+R 95 sgfJ
1978-11-27 Nie Weiping Sugiuchi Masao Jigo 241 sgf=
1978-11-27 Awaji Shuzo Wang Runan W+4 212 sgfC
1978-11-29 Murakami Bunsho Yang Jinhua W+1 198 sgfC
1978-11-29 He Xiaoren Ogawa Tomoko B+2 184 sgfC
1978-12-01 Ishikura Noboru Rong Jianxing B+4 189 sgfJ
1978-12-01 He Xiaoren Kondo Sachiko B+6 203 sgfC
1978-12-01 Luo Jianwen Kurahashi Shozo W+R 237 sgfJ
1978-12-01 Ogawa Tomoko Chen Huifang B+R 180 sgfJ
1978-12-05 Awaji Shuzo Shen Guosun B+2 230 sgfJ
1978-12-05 Hua Yigang Sugiuchi Masao W+R 177 sgfJ
1978-12-05 Chen Zude Yamashiro Hiroshi B+3 257 sgfC
1978-12-06 Cheng Xiaoliu Kurahashi Shozo W+4 320 sgfJ
1978-12-07 Sugiuchi Masao Chen Zude W+4 288 sgfC
1978-12-07 Shen Guosun Kamimura Haruo W+R 111 sgfJ
1978-12-07 Nie Weiping Awaji Shuzo Jigo 284 sgf=

Kido Yb 1979, p. 246, gives the following table:

1: 11/27 2: 12/1 3: 12/5 4: 12/7 Score
Sugiuchi Masao Nie
=
Wu
+
Hua
+
Chen
2-1-1
Awaji Shuzo Wang R.
Chen
+
Shen
+
Nie
=
2-1-1
Yamashiro Hiroshi Wu
Yang Y.
=
Chen
Wang R.
+
1-2-1
Kamimura Haruo Wang Q.
+
Hua
+
Yang Y.
Shen
+
3-1
Ishikura Noboru Tan Yanwu
+
Rong
+
Shao Z.
Qiu Xin
+
3-1
Result 2-2-1 4-0-1 2-3 3-1-1 11-6-3

1979

Go World 14 writes:
1979: A team of eight Japanese professionals, led by Okubo Ichigen 9-dan, toured China from the 7th to the 27th June. Result Japan: 22 wins, 21 losses, 5 jigo.

1: 6/9 2: 6/11 3: 6/14 4: 6/16 5: 6/21 6: 6/25 Score
Okubo Ichigen Nie
Chen Z.
+
Huang D.
+
Xu
+
Wang R.
+
Hua
4-2
Shiraishi Yutaka Chen Z.
Chin Kaei
Wang R.
+
Wu
=
Yang J.
+
Nie
2-3-1
Hane Yasumasa Wu
+
Luo
+
Nie
Shen
+
Liu
Chin Kaei
+
4-2
Nakamura Hidehito Wang R.
+
Cheng
=
Shen
+
Huang D.
Nie
Wu
2-3-1
Tokimoto Hajime Hua
Xu
+
Liu
Yang J.
=
Chen Zh.
+
Yang Y.
+
3-2-1
Hoshikawa Nobuaki Cheng
+
Jiang
=
Chen Zh.
Kong
Rong
+
Wang Q.
+
3-2-1
Kobayashi Chizu Kong
Jin
=
He
Huang L.
Zhu
Yang H.
+
1-4-1
Kobayashi Satoru Shao
Ma
+
Song
+
Jiang
Fang
+
Cao
3-3
Results 3-5 4-1-3 4-4 2-4-2 5-3 4-4 22-21-5

Chinese players: Cao Dayuan, Chen Zhigang, Chen Zude, Cheng Xiaoliu, Chin Kaei, Fang Tianfeng, He Xiaoren, Hua Yigang, Huang Dexun, Huang Liping, Jiang Mingjiu, Jin Qianqian, Kong Xiangming, Liu Xiaoguang, Luo Jianwen, Ma Xiaochun, Nie Weiping, Rong Jianxing, Shao Zhenzhong, Shen Guosun, Song Xuelin, Wang Qun, Wang Runan, Wu Songsheng, Xu Rongxin, Yang Hui, Yang Jinhua, Yang Yilun, Zhu Jufei.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1979-03-23 Tsuchida Masamitsu Chen Zude W+5.5 262 sgfC
1979-03-28 Sonoda Yuichi Nie Weiping W+R 60 sgfC
1979-06-09 Nie Weiping Okubo Ichigen B+R 177 sgfC
1979-06-09 Hua Yigang Tokimoto Hajime B+R 166 sgfC
1979-06-09 Shiraishi Yutaka Chen Zude W+6 305 sgfC
1979-06-14 Huang Dexun Okubo Ichigen W+R 199 sgfJ
1979-06-14 Nie Weiping Hane Yasumasa B+R 247 sgfC
1979-06-16 Hane Yasumasa Shen Guosun B+2 244 sgfJ
1979-06-17 Zhu Jufei Kobayashi Chizu B+8 193 sgfC
1979-06-21 Liu Xiaoguang Hane Yasumasa B+2 268 sgfC
1979-06-25 Nie Weiping Shiraishi Yutaka B+6 260 sgfC
1979-06-25 Wang Qun Hoshikawa Nobuaki W+R 181 sgfJ
1979-06-25 Wu Songsheng Nakamura Hidehito B+4 225 sgfC
1979-06-25 Cao Dayuan Kobayashi Satoru B+R 162 sgfC
1979-12-09 Nie Weiping Takemiya Masaki W+4 220 sgfJ
1979-12-11 Nie Weiping Kajiwara Takeo B+R 175 sgfC
1979-12-13 Kataoka Satoshi Nie Weiping B+1 206 sgfJ

1980

Go World 20 and 21 write:
1980: A team of eight Chinese go players toured Japan in June this year to play a series of goodwill matches. Result China: 32 wins, 24 losses. The Chinese players were Nieh Wei-p'ing, Wu Sung-Sheng, Hua I-kang, Huang Te-hsun, K'ung Shang-ming, Ts'ao Ta-yuan, Chiang Chu-chiu, Yang Hui.

1: 6/7 2: 6/10 3: 6/12 4: 6/16 5: 6/18 6: 6/20 7: 6/22 Score
Nieh Kobayashi Koichi 9d
Ishida Yoshio 9d
Imamura
+
Yamashiro 6d
Ishii Shinzo 9d
+
Hisai 9d
+
Honda 9d
3-4
Wu Takagi 8d
+
Sanno 9d
+
Takabayashi
Baba 7d
Mizuno 9d
+
Nabeshima 8d
+
Hashimoto Yoshimi 9d
4-3
Hua Kudo 9d
Kageyama 7d
+
Futakuchi
+
Iwata 9d
Sekiyama 9d
Ishii Kunio 9d
Sumino 8d
2-5
Huang Fukui 7d
Awaji 7d
Miura
+
Hane 8d
Tainaka 9d
Hayase 7d
+
lino 7d
+
3-4
K'ung Kobayashi Reiko 6d
Kataoka 5d
Nakazono
+
Morishima 6d
Minami 9d
+
Nishigami 7d
Kiyonari 5d
+
3-4
Ts'ao Kanno 6d
Kamimura K. 6d
+
Noro
+
Ikezaki 2d
+
Yamazaki 7d
+
Nishimura
+
Yamashita 5d
+
6-1
Chiang Kobayashi Kenji 4d
+
Aragaki 5d
+
Morizaki
+
Morikawa 2d
+
Tanita 7d
Karaki
+
Tanaka
+
6-1
Yang Shinkai Hiroko 1d
+
Kanda 4d
+
Tsuchida
Ueda
+
Matsuura 6d
+
Taguchi
Hayashi
+
5-2
Results 3-5 5-3 6-2 3-5 5-3 5-3 5-3 32-24

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1980-06-07 Kobayashi Koichi Nie Weiping B+9.5 241 sgfJ
1980-06-07 Jiang Zhujiu Kobayashi Kenji B+R 159 sgfC
1980-06-07 Hua Yigang Kudo Norio W+1.5 264 sgfJ
1980-06-07 Shinkai Hiroko Yang Hui W+R 160 sgfC
1980-06-09 Sanno Hirotaka Wu Songsheng W+2.5 264 sgfC
1980-06-09 Kanda Ei Yang Hui W+R 172 sgfC
1980-06-10 Nie Weiping Ishida Yoshio W+R 288 sgfJ
1980-06-10 Kong Xiangming Kataoka Satoshi W+9.5 241 sgfJ
1980-06-18 Minami Yoshimi Kong Xiangming W+1.5 237 sgfC
1980-06-18 Cao Dayuan Yamazaki Yoshihiro B+R 149 sgfC
1980-06-18 Wu Songsheng Mizuno Hiroshi B+R 149 sgfC
1980-06-20 Kong Xiangming Nishigami Yoshihiko W+R 250 sgfJ
1980-06-20 Ishii Kunio Hua Yigang B+5.5 159 sgfJ
1980-06-22 Nie Weiping Honda Kunihisa W+R 278 sgfJ
1980-06-22 Kong Xiangming Kiyonari Tetsuya B+1.5 173 sgfC

1981

Go World writes:
1981: Hashimoto Shoji team toured China, won 30-26 (Hashimoto 7-0 , Kataoka and Miyazawa 5-2).

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1981-05-27 Hashimoto Shoji Nie Weiping B+7.5 278 sgfJ
1981-05-28 Liu Xiaoguang Hashimoto Shoji W+0.5 265 sgfJ
1981-05-31 Nie Weiping Kojima Takaho B+3.5 283 sgfC
1981-06-02 Kataoka Satoshi Nie Weiping B+R 267 sgfJ
1981-06-09 Ma Xiaochun Kojima Takaho B+R 121 sgfC
1981-06-13 Nie Weiping Fukui Masaaki B+R 213 sgfC
1981-10-08 Cao Dayuan Fujisawa Hideyuki B+R 199 sgfC
1981-11-06 Liu Xiaoguang Kataoka Satoshi W+3.5 272 sgfJ

1982

Go World 28 and 29 write:
1982: A team of Chinese professional players, led by Nieh Wei-p'ing, made a tour of Japan in June this year. The team won six out of seven matches, scoring a total of 43 wins to 13 losses. The remaining match was a draw.
Go World 52 adds:
13 of the wins were against amateurs

1: 6/10 2: 6/12 3: 6/15 4: 6/18 5: 6/22 6: 6/24 7: 6/26 Score
Nieh 9d Kudo 9d
+4.5
Kato 9d
−7.5
Takabayashi
+R
Oyama 9d
+5.5
Saijo 8d
+R
Sonoda 9d
+R
Hashimoto Y. 9d
+10.5
6-1
Ma 7d Tozawa 9d
+3.5
Ohira 9d
+R
Kanazawa M.
+R
Ishii 9d
−R
Hane 9d
−R
Sekiyama 9d
−R
Hayase 8d
+R
4-3
Tsao 6d Abe 8d
+R
Takagi 9d
+0.5
Imamura
+1.5
Tanita 7d
+R
Yamashiro 7d
−R
Honda 9d
−R
Sakaguchi 8d
+R
5-2
Yang 5d Ishigure 8d
−R
Nakamura 8d
−R
Nakazono
−1.5
Tokunaga 7d
+R
Kuwata 7d
+0.5
Shiraishi 9d
−R
Kori 6d
+1.5
3-4
Chiang M. 5d Inoue 7d
−0.5
Asano 6d
+R
Miura
+R
Oka 6d
+R
Morikawa 4d
+R
Endo 8d
+R
Yanagawa 3d
+R
6-1
Chiang C. 5d Hashimoto 5d
+1.5
Umeki 6d
+2.5
Kasai
+R
Tanimura 3d
+R
Ito 5d
+R
Hasegawa 7d
+R
Shimada
+6.5
7-0
Ch'ien 4d Sonoda 5d
+0.5
Iwata 6d
−R
Aoki
+R
Yamashita
+R
Takeuchi
+R
Imamura 4d
−0.5
Ikeda
+R
5-2
Jui 4d Shiratori 4d
+R
Doi 5d
+0.5
Fujita
+10.5
Komori
+2.5
Kusunoki 6d
+3.5
Ashida 5d
+R
Yukimatsu
+R
7-0
Result 6-2 5-3 7-1 7-1 6-2 4-4 8-0 43-13

Here Jui is Rui Naiwei.

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1982-01-29 Yoda Norimoto Qian Yuping B+R 254 sgfJ
1982-01-31 Qian Yuping Yoda Norimoto B+R 195 sgfC
1982-02-02 Qian Yuping Yoda Norimoto W+R 140 sgfJ
1982-03-23 Cao Dayuan Kobayashi Satoru W+0.5 225 sgfJ
1982-03-25 Kobayashi Satoru Cao Dayuan B+R 177 sgfJ
1982-05 Hua Yigang Kiyonari Tetsuya B+R 109 sgfJ
1982-05-15 Yang Hui Komatsu Hideki W+R 136 sgfJ
1982-05-18 Fujisawa Kazunari Chen Mingchuan B+R 179 sgfJ
1982-05-18 Cao Dayuan Kiyonari Tetsuya B+R 119 sgfC
1982-05-19 Shao Zhenzhong Yasuda Yasutoshi B+R 109 sgfC
1982-06-10 Nie Weiping Kudo Norio B+4.5 244 sgfC
1982-06-12 Yang Jinhua Nakamura Hidehito W+R 128 sgfJ
1982-06-12 Asano Hideaki Jiang Mingjiu W+R 126 sgfC
1982-06-12 Kato Masao Nie Weiping B+7.5 203 sgfJ
1982-06-12 Ma Xiaochun Ohira Shuzo B+R 227 sgfC
1982-06-13 Nie Weiping Fujisawa Hideyuki W+R 136 sgfJ hayago
1982-06-22 Kusunoki Teruko Rui Naiwei W+3.5 225 sgfC
1982-06-24 Hasegawa Sunao Jiang Zhujiu W+R 194 sgfC
1982-06-26 Nie Weiping Hashimoto Yoshimi B+10.5 231 sgfC
1982-06-29 Kanda Ei Shao Zhenzhong W+6.5 174 sgfC
1982-07-01 Shao Zhenzhong Kanda Ei B+R 115 sgfC
1982-09-01 Ma Xiaochun Yamashiro Hiroshi W+R 196 sgfJ
1982-09-03 Yamashiro Hiroshi Ma Xiaochun B+R 187 sgfJ
1982-09-04 Yamashiro Hiroshi Nie Weiping W+R 117 sgfC hayago

1983

Go World 33 writes:
In China there are ten professionals: 9-dan: Nieh Wei-p'ing, Chen Zude, Wu Sung-sheng; 8-dan: Wang Ju-nan, Hua I-kang; 7-dan: Ch'en Kuo-sun, Lo Chien-wen, Huang Te-hsun, K'ung Shang-ming; 5-dan: Ho Hsiao-jen. And strong amateurs: 8-dan: Ma; 7-dan: Shao Chen-chung, Liu Xiaoguang and Tsao Ta-yuan.

Eight more amateurs participated: 6-dan: Chiang [Jiang Zhujiu], Ch'eng [Cheng Xiaoliu], Hsu; 5-dan Ch'ien Yu-p'ing [Qian Yuping], Ch'en [Chen Linxin], Sung, Wang C. [Wang Qun], Wang Y.

1: 6/14 2: 6/16 3: 6/19 4: 6/23 5: 6/25 6: 6/29 7: 7/1 Score
Ishida 9d Nieh 9d
Tsao 7d
+
Shao 7d
+
Ch'eng
Ma
+
Nieh
Wu
+
4-3
Ishii 9d Tsao 7d
+
Nieh 9d
K'ung
+
Chiang
+
Wang C. 5d
Tsao
+
Shao
4-3
Kobayashi 9d Shao 7d
+
Ma 8d
+
Liu
+
Shao
+
Tsao
+
Chiang
+
Nieh
+
7-0
Sonoda 9d Ma 8d
+
Wang 8d
+
Lo 7d
+
Ma
Sung
+
Liu
+
Hua
+
6-1
Sato 8d Hua 8d
+
Chiang
Ma
Sung
K'ung
Wu
+
Ch'ien
2-5
Nakamura 8d Liu 7d
Ch'eng 6d
Hsu 6d
Hua
+
Ch'en
Shao
Ma
1-6
Yamashiro 8d Chiang 6d
Shao
+
Ch'ien 5d
Liu
+
Wu 9d
+
Wang 8d
Tsao
+
4-3
Hasegawa 8d Huang 7d
Sung 5d
+
Nieh
Ch'en 5d
Ch'ien
Wang Y. 5d
+
Wang C. 5d
+
3-4
Result 4-4 5-3 4-4 4-4 4-4 5-3 5-3 31-25

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1983-03-25 Takemiya Masaki Ma Xiaochun B+R 151 sgfJ
1983-03-25 Liu Xiaoguang Yoda Norimoto B+R 205 sgfC
1983-03-25 Hua Yigang Abe Yoshiteru B+2.5 293 sgfC
1983-03-27 Kiyonari Tetsuya Wang Qun B+R 223 sgfJ
1983-06-14 Yamashiro Hiroshi Jiang Zhujiu W+6.5 288 sgfC
1983-06-14 Ishida Yoshio Nie Weiping W+6.5 268 sgfC
1983-06-14 Kobayashi Koichi Shao Chen-chung B+R 149 sgfJ
1983-06-16 Ma Xiaochun Kobayashi Koichi W+R 190 sgfJ
1983-06-16 Jiang Zhujiu Sato Masaharu B+R 225 sgfC
1983-06-16 Ishii Kunio Nie Weiping W+R 249 sgfC
1983-06-16 Sonoda Yuichi Wang Runan B+3.5 255 sgfJ
1983-06-19 Yamashiro Hiroshi Qian Yuping W+4.5 200 sgfC
1983-06-19 Kobayashi Koichi Liu Xiaoguang B+R 156 sgfJ
1983-06-19 Kong Xiangming Ishii Kunio W+5.5 291 sgfJ
1983-06-19 Ishida Yoshio Shao Zhenzhong B+2.5 228 sgfJ
1983-06-19 Nie Weiping Hasegawa Sunao B+R 153 sgfC
1983-06-23 Sonoda Yuichi Ma Xiaochun W+R 182 sgfC
1983-06-23 Hasegawa Sunao Chen Linxin W+R 192 sgfC
1983-06-23 Cheng Xiaoliu Ishida Yoshio B+5.5 236 sgfC
1983-06-24 Nie Weiping Hashimoto Shoji B+R 211 sgfC
1983-06-25 Sato Masaharu Kong Xiangming W+R 183 sgfC
1983-06-25 Qian Yuping Hasegawa Sunao B+R 189 sgfC
1983-06-25 Song Xuelin Sonoda Yuichi W+R 167 sgfJ
1983-06-25 Wang Qun Ishii Kunio B+5.5 204 sgfC
1983-06-25 Kobayashi Koichi Cao Dayuan B+0.5 277 sgfJ
1983-06-29 Nakamura Hidehito Shao Zhenzhong W+R 146 sgfC
1983-06-29 Nie Weiping Ishida Yoshio B+0.5 317 sgfC
1983-06-29 Jiang Zhujiu Kobayashi Koichi W+R 180 sgfJ
1983-06-29 Hasegawa Sunao Wang Yuan B+R 221 sgfJ
1983-07-01 Shao Zhenzhong Ishii Kunio B+R 138 sgfC
1983-07-01 Yamashiro Hiroshi Cao Dayuan B+5.5 309 sgfJ
1983-07-01 Kobayashi Koichi Nie Weiping B+R 221 sgfJ
1983-07-01 Hua I-kang Sonoda Yuichi W+0.5 233 sgfJ
1983-07-01 Nie Weiping Ishida Yoshio W+R 218 sgfJhayago
1983-11-03 Kataoka Satoshi Ma Xiaochun B+R 227 sgfJ

1984

Go World 35 and 37 write:
1984: The unique feature of this tour was two best-of-three individual series. If a best-of-three was decided 2--0, then the pairings were changed in the 3rd round and the players played 'exhibition' games.

Result for Japan: 33 wins, 22 losses, 1 no result. Japan won 11 of the 16 best-of-three series played. Kato played six games against the tourists, winning all six. Liu Xiaoguang won both his best-of-three matches. Nieh won only twice, but did have the consolation of beating Sakata in a haya-go exhibition game.

The Chinese players were the top eight from a qualifying tournament, namely 1. Ch'ien Yu-ping 6-dan (age 17), 2. Nieh Wei-p'ing 9-dan (age 31), 3. Ma Hsiao-ch'un 9-dan (age 19), 4. K'ung Shang-ming 7-dan (age 28), 5. Wang Yuan 5-dan (age 24), 6. Liu Xiaoguang 7-dan (age 24), 7. Ts'ao Ta-yuan 7-dan (age 22), 8. Sung Hsueh-lin 6-dan (age 22).

1: 5/24 2: 5/26 3: 5/28 4: 5/30 5: 6/3 6: 6/5 7: 6/7 Score
Nieh 9d Cho
−3.5
Cho
−1.5
Sakai
+R
Takemiya
−R
Kato
−8.5
Kato
−3.5
Hashimoto
+R
2-5
Ma 9d Kato
−R
Kato
−R
Kobayashi S.
−R
Takagi
+R
Hashimoto S.
+R
Hashimoto
+1.5
Tono H.
−R
3-4
Ts'ao 7d Sakai
−R
Sakai
−7.5
Ohira
+R
Kudo
−R
Hane
−R
Hane
+0.5
Hane
−4.5
2-5
Liu 7d Ohira
+R
Ohira
+R
Kato
−R
Yamabe
+R
Honda
+3.5
Honda
−R
Honda
+R
5-2
K'ung 7d Kobayashi S.
−10.5
Kobayashi
−8.5
Miyazawa
+2.5
Kamimura H.
+R
Tono
−1.5
Tono
−R
Ushinohama
−R
2-5
Ch'ien 6d Kataoka
Void
Kataoka
+R
Kataoka
−R
Kataoka
−R
Yamashiro
+R
Yamashiro
−R
Yamashiro
+R
3-3
Sung Miyazawa
−R
Miyazawa
−R
Yoda
−R
Fukui M.
+0.5
Ishii K.
+1.5
Ishii
−R
Ishii
−R
2-5
Wang 5d Kamimura K.
−R
Kamimura
+R
Kamimura
−4.5
Tokimoto
−R
Ushinohama
+3.5
Ushinohama
+5.5
Kato
−R
3-4
Result 1-6 3-5 3-5 4-4 5-3 3-5 3-5 22-33

Game records:

Date Black White Result #mv SGF
1984-03-01 Kiyonari Tetsuya Jiang Zhujiu W+R 183 sgfC
1984-05-24 Qian Yuping Kataoka Satoshi Void 307 sgf-
1984-05-24 Cho Chikun Nie Weiping B+3.5 275 sgfJ
1984-05-24 Kato Masao Ma Xiaochun B+R 179 sgfJ
1984-05-24 Liu Xiaoguang Ohira Shuzo B+R 173 sgfC
1984-05-26 Ohira Shuzo Liu Xiaoguang W+R 174 sgfC
1984-05-26 Nie Weiping Cho Chikun W+1.5 231 sgfJ
1984-05-26 Kobayashi Satoru Kong Xiangming B+8.5 277 sgfJ
1984-05-28 Nie Weiping Sakai Takeshi B+R 161 sgfC
1984-05-30 Takemiya Masaki Nie Weiping B+R 257 sgfJ
1984-06-01 Nie Weiping Sakata Eio B+6.5 203 sgfC hayago
1984-06-03 Kato Masao Nie Weiping B+8.5 234 sgfJ
1984-06-03 Ushinohama Satsuo Wang Yuan W+3.5 314 sgfC
1984-06-03 Tono Hiroaki Kong Xiangming B+1.5 237 sgfJ
1984-06-03 Ma Xiaochun Hashimoto Shoji B+R 219 sgfC
1984-06-03 Hane Yasumasa Cao Dayuan B+R 179 sgfJ
1984-06-05 Hashimoto Shoji Ma Xiaochun W+1.5 262 sgfC
1984-06-05 Wang Yuan Ushinohama Satsuo B+5.5 215 sgfC
1984-06-05 Nie Weiping Kato Masao W+3.5 256 sgfJ
1984-06-05 Ishii Kunio Song Xuelin B+R 197 sgfJ
1984-06-05 Liu Xiaoguang Honda Kunihisa B+R 225 sgfC
1984-06-07 Qian Yuping Yamashiro Hiroshi B+R 179 sgfC
1984-06-07 Honda Kunihisa Liu Xiaoguang W+R 197 sgfC
1984-06-07 Ushinohama Satsuo Kong Xiangming B+R 187 sgfJ
1984-10-07 Sakata Eio Nie Weiping W+7.5 275 sgfC

In October 1984 the Japan-China Super Go tournament series started.

For later Japan-China Go Exchanges, see 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992.