Up Prev Next

1st Tournament of Champions
Iyama Yuta Iyama Yuta
B+R
2014-03-22
Iyama Yuta
B+R
2014-03-22
Kyo Kagen Kyo Kagen
B+R
2014-02-15
Kyo Kagen
W+R
2014-02-15
Kobayashi Satoru
Murakawa Daisuke Murakawa Daisuke
B+R
2014-02-15
Sada Atsushi
Yamashita Keigo Yamashita Keigo
B+R
2014-02-15
Yamashita Keigo
B+R
2014-02-15
Yamashita Keigo
W+R
2014-03-22
Ichiriki Ryo
Fujita Akihiko Fujita Akihiko
B+1.5
2014-02-15
Sakai Hideyuki
Yuki Satoshi Yuki Satoshi
B+R
2014-02-14
Yuki Satoshi
W+R
2014-02-14
Xie Yimin
Hane Naoki Hane Naoki
W+R
2014-02-14
Mukai Chiaki

The players were the title winners of 2013, together with Sada Atsushi:
Iyama Yuta (Kisei, Meijin, Honinbo, Tengen, Oza, Gosei),
Kyo Kagen (Nakano Cup), Kobayashi Satoru (Masters Cup),
Murakawa Daisuke (Agon Cup), Sada Atsushi (selected by popular vote),
Yamashita Keigo (Ryusei), Ichiriki Ryo (Hiroshima-Aluminum Cup, Okage Cup),
Fujita Akihiko (Shinjin-O), Sakai Hideyuki (Kansai Kiin 1st),
Yuki Satoshi (Judan, NHK Cup, Daiwa Cup),
Xie Yimin (Women's Meijin, Women's Kisei),
Hane Naoki (Okan), Mukai Chiaki (Women's Honinbo).