Up Prev

2nd Chikurin Cup

This year the 8 players were Kono Rin, Takao Shinji, Yamashita Keigo, Cho U, Kim Sujun, Kobayashi Izumi, Mizokami Tomochika and Takei Takashi.

Last year's winner Kono Rin defeated Cho U and Kim Sujun, but then lost 2-1 against Takao Shinji.

date black white result #mv sgf
2000-03-05 Kono Rin Cho U B+R 187 sgf
2000-06-19 Kono Rin Kim Sujun B+R 147 sgf

Final

date black white result #mv sgf
2000-06-22 Takao Shinji Kono Rin B+5.5 261 sgf
2000-08-22 Kono Rin Takao Shinji B+2.5 279 sgf
2000-09-27 Takao Shinji Kono Rin B+R 147 sgf

Takao Shinji won with 2-1.