Up Prev Next

5th Women's Kakusei
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
B+R
1983-07-11
Sugiuchi Kazuko
B+9.5
1983-07-25
Sugiuchi Kazuko
B+R
1983-08-08
Sugiuchi Kazuko
W+R
1983-09-05
Tanimura Kuniko
Kobayashi Chizu Kobayashi Chizu
W+R
1983-07-18
Shiratori Sumiko
Kobayashi Reiko Kobayashi Reiko
B+1.5
1983-07-11
Ashida Isoko
W+17.5
1983-07-18
Suzuki Tsuna
Ashida Isoko Ashida Isoko
B+4.5
1983-07-11
Kitani Toshimi
Honda Sachiko Honda Sachiko
W+R
1983-07-11
Honda Sachiko
B+R
1983-07-25
Honda Sachiko
B+R
1983-08-15
Tanimiya Ayako
Shinkai Hiroko Shinkai Hiroko
W+21.5
1983-07-18
Ito Tomoe
Takeda Misawo Takeda Misawo
B+4.5
1983-07-18
Kusunoki Teruko
W+7.5
1983-07-25
Tanaka Chieko
Kusunoki Teruko Kusunoki Teruko
B+2.5
1983-07-18
Komatsu Hideko