Up Prev Next

6th Women's Kakusei
Kusunoki Teruko Kusunoki Teruko
B+5.5
1984-06-18
Kusunoki Teruko
B+R
1984-07-09
Kusunoki Teruko
B+15.5
1984-08-06
Kusunoki Teruko
W+7.5
1984-09-17
Ogawa Tomoko
Ashida Isoko Ashida Isoko
W+R
1984-07-02
Tanaka Chieko
Shinkai Hiroko Shinkai Hiroko
B+R
1984-07-09
Kobayashi Chizu
W+R
1984-07-16
Nakayama Kaoru
Kobayashi Chizu Kobayashi Chizu
W+R
1984-07-02
Shoji Kazuko
Kobayashi Reiko Kobayashi Reiko
W+3.5
1984-06-25
Kobayashi Reiko
B+R
1984-07-09
Honda Sachiko
W+2.5
1984-08-20
Ito Kayoko
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
B+R
1984-06-18
Tanimiya Ayako
Inoue Hatsue Tanimura Kuniko
W+R
1984-07-02
Honda Sachiko
W+R
1984-07-16
Tanimura Kuniko
Kitani Toshimi Honda Sachiko
W+15.5
1984-06-25
Honda Sachiko