Up Prev Next

7th Women's Kakusei
Ogawa Tomoko Ogawa Tomoko
W+R
1985-05-20
Ogawa Tomoko
B+R
1985-06-17
Kusunoki Teruko
W+R
1985-07-15
Kusunoki Teruko
W+4.5
1985-09-07
Nakayama Kaoru
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
B+4.5
1985-05-13
Shiratori Sumiko
Kobayashi Chizu Kobayashi Chizu
B+7.5
1985-05-20
Kusunoki Teruko
W+R
1985-06-17
Komatsu Hideko
Kusunoki Teruko Kusunoki Teruko
B+15.5
1985-05-27
Kitani Toshimi
Ashida Isoko Ashida Isoko
B+R
1985-06-04
Ashida Isoko
W+R
1985-07-01
Inoue Ayako Inoue Ayako
B+R
1985-05-13
Tanimura Kuniko
Honda Sachiko Honda Sachiko
W+R
1985-05-20
Honda Sachiko
B+0.5
1985-06-17
Tanaka Chieko
Kobayashi Reiko Kobayashi Reiko
B+R
1985-05-13
Ito Kayoko