Up Prev Next

8th Women's Kakusei
Ashida Isoko Komatsu Hideko Shinkai Hiroko Sugiuchi Kazuko
W+6.5
1986-07-14
Sugiuchi Kazuko
B+R
1986-08-29
1986-09-06*
Komatsu Hideko
Sano Kuniko Shinkai Hiroko
Shinkai Hiroko
Inoue Hatsue Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
Sugiuchi Kazuko
Shiratori Sumiko Kobayashi Chizu
Kobayashi Chizu
Honda Sachiko Takeda Misawo Takeda Misawo Kobayashi Reiko
B+R
1986-07-21
Takeda Misawo
Aizawa Kaoru Inoue Naomi
Inoue Naomi
Yoshida Harumi Kobayashi Reiko Kobayashi Reiko
Kobayashi Reiko
Araki Masako Kusunoki Teruko
Kusunoki Teruko

*) Date is broadcast date.