Up Prev Next

17th Women's Kakusei
Furusho Katsuko Furusho Katsuko Nakazawa Ayako Nakazawa Ayako
B+R
1995-08-21
Nakazawa Ayako
W+0.5
1995-09-14
Kusunoki Teruko
Nakazawa Ayako Nakazawa Ayako
Yoshida Mika
Miyazaki Shimako Miyazaki Shimako Aoki Kikuyo
Sakakibara Fumiko
Honda Sachiko Aoki Kikuyo
Aoki Kikuyo
Nishida Terumi Ogawa Tomoko Kobayashi Reiko Kobayashi Chizu
W+9.5
1995-08-21
Ogawa Tomoko
Asano Yasuko Kobayashi Reiko
Kobayashi Reiko
Kin En Kato Tomoko Kobayashi Chizu
Kato Tomoko
Kobayashi Chizu Kobayashi Chizu
Sugiuchi Kazuko