Up Prev Next

22nd Women's Kakusei
Kin En Konishi Kazuko Chinen Kaori Osawa Narumi Aoki Kikuyo
W+3.5
2000-08-17
Konishi Kazuko
Mito Yukari Chinen Kaori
Chinen Kaori
Shiraishi Kyoko Osawa Narumi Osawa Narumi
Osawa Narumi
Inori Yoko Inori Yoko
Shinkai Hiroko
Sugiuchi Kazuko Nakazawa Ayako Yoshida Mika Aoki Kikuyo
Nakazawa Ayako
Yoshida Mika Yoshida Mika
Hara Sachiko
Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo
Makihata Taeko
Kobayashi Izumi Kato Tomoko
Kato Tomoko