Up Prev Next

21st Women's Kakusei
Miyazaki Shimako Chinen Kaori Osawa Narumi Osawa Narumi Osawa Narumi
W+4.5
1999-08-20
Chinen Kaori
Osawa Narumi Osawa Narumi
Kusunoki Teruko
Sugiuchi Kazuko Yoshida Mika Yoshida Mika
Yoshida Mika
Kato Tomoko Nishida Terumi
Nishida Terumi
Ri Yo Ri Yo Kobayashi Izumi Kobayashi Izumi
Inori Yoko
Kobayashi Izumi Kobayashi Izumi
Nakazawa Ayako
Kobayashi Chizu Kobayashi Chizu Kobayashi Chizu
Honda Sachiko
Aoki Kikuyo Aoki Kikuyo
Tsukuda Akiko