Up Prev Next

4th Women's Saikyo 2002
Osawa Narumi Yoshida Mika Okada Yumiko Okada Yumiko Okada Yumiko Okada Yumiko
W+8.5
2002-12-16
Yoshida Mika
Aoki Kikuyo Okada Yumiko
Okada Yumiko
Koyama Mitsuru Koyama Mitsuru Koyama Mitsuru
Chinen Kaori
Mannami Kana Mannami Kana
Mito Yukari
Sakakibara Fumiko Sugiuchi Kazuko Miyazaki Shimako Miyazaki Shimako
Sugiuchi Kazuko
Miyazaki Shimako Miyazaki Shimako
Ri Yo
Makihata Taeko Ashida Isoko Shinkai Hiroko
Ashida Isoko
Tsukuda Akiko Shinkai Hiroko
Shinkai Hiroko
Ogawa Tomoko Ogawa Tomoko Kobayashi Izumi Yashiro Kumiko Umezawa Yukari
Kusunoki Teruko
Kobayashi Izumi Kobayashi Izumi
Kato Tomoko
Konishi Kazuko Yashiro Kumiko Yashiro Kumiko
Yashiro Kumiko
Aoba Kaori Kato Keiko
Kato Keiko
Izawa Akino Izawa Akino Izawa Akino Umezawa Yukari
Inori Yoko
Kanno Naomi Nakazawa Ayako
Nakazawa Ayako
Kobayashi Chizu Umezawa Yukari Umezawa Yukari
Umezawa Yukari
Komatsu Hideko Kim Hyunjong
Kim Hyunjong