Up Prev Next

5th Women's Saikyo 2003
Mito Yukari Mito Yukari Suzuki Ayumi
W+R
2003-07-02
Suzuki Ayumi
B+3.5
2003-09-17
Suzuki Ayumi Suzuki Ayumi
B+11.5
2003-12-22
Kato Tomoko
Kato Keiko Suzuki Ayumi
W+8.5
2003-05-26
Suzuki Ayumi
Ogawa Tomoko Shinkai Hiroko
W+R
2003-05-26
Aoba Kaori
W+9.5
2003-08-13
Shinkai Hiroko
Miyazaki Shimako Aoba Kaori
Aoba Kaori
Izawa Akino Izawa Akino Izawa Akino
B+R
2003-07-16
Kobayashi Izumi
Kusunoki Teruko
Sakakibara Fumiko Sakakibara Fumiko
Koyama Terumi
Kobayashi Izumi Kobayashi Izumi
W+R
2003-05-28
Kobayashi Izumi
B+R
2003-07-16
Mizuno Hiromi
Chinen Kaori Chinen Kaori
Yashiro Kumiko
Furusho Katsuko Yoshida Mika Tsukuda Akiko
B+R
2003-09-11
Tsukuda Akiko
W+1.5
2003-10-16
Nakazawa Ayako
W+5.5
2003-11-12
Yoshida Mika
Tsukuda Akiko Tsukuda Akiko
Sugiuchi Kazuko
Konishi Kazuko Konishi Kazuko
B+R
2003-05-26
Konishi Kazuko
B+R
2003-07-10
Osawa Narumi
Kobayashi Chizu Kobayashi Chizu
Aoki Kikuyo
Inori Yoko Inori Yoko Inori Yoko
B+R
2003-07-02
Nakazawa Ayako
B+1.5
2003-09-26
Tanaka Chieko
Ashida Isoko Kim Hyunjong
Kim Hyunjong
Mannami Kana Nakazawa Ayako Nakazawa Ayako
W+R
2003-09-01
Nakazawa Ayako
Umezawa Yukari Okada Yumiko
B+2.5
2003-06-04
Okada Yumiko