Up

1st Globis Cup, Japanese preliminary
Ida Atsushi Ida Atsushi
B+R
2014-04-11
Ida Atsushi
B+R
2014-04-11
Sada Atsushi
Kan Minu Kan Minu
Miyamoto Chiharu
Yu Zhengqi Yu Zhengqi
W+3.5
2014-04-11
Kyo Kagen
B+R
2014-04-11
Hoshiai Shiho
Kyo Kagen Kyo Kagen
Fujimura Yosuke
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
W+R
2014-04-11
Ichiriki Ryo
B+0.5
2014-04-11
Hara Masakazu
Taniguchi Toru Onishi Kenya
B+R
2014-04-11
Onishi Kenya
Motoki Katsuya Motoki Katsuya
B+R
2014-04-11
Sun Zhe
Watanabe Koki
Kibe Natsuki Sun Zhe
Sun Zhe
Hirata Tomoya Hirata Tomoya
B+R
2014-04-11
Tsuruta Kazushi
B+R
2014-04-11
Utsumi Koki
Abe Yoshiki Tsuruta Kazushi
W+R
2014-04-11
Tsuruta Kazushi
Fujisawa Rina Fujisawa Rina
W+R
2014-04-11
Koyama Kuya
Hashimoto Kan
Koyama Kuya Koyama Kuya
Yao Zhi Teng