Up

3rd Globis Cup, Japanese preliminary
Sun Zhe Sun Zhe
B+R
2016-03-22
Sun Zhe
W+R
2016-03-22
Kan Minu Kan Minu
Shintani Yosuke
Hara Masakazu Nyu Eiko
B+R
2016-03-22
Nyu Eiko
Yao Zhi Teng Onishi Ryuhei Onishi Ryuhei
B+R
2016-03-22
Inaba Karin Onishi Ryuhei
B+R
2016-03-22
Onishi Ryuhei
Koike Yoshihiro Koike Yoshihiro
W+R
2016-03-22
U Boi
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
B+R
2016-03-15
Ichiriki Ryo
W+R
2016-03-15
Abe Yoshiki
Chang Ruei Jie Chang Ruei Jie
B+R
2016-03-15
Taniguchi Toru
Shibano Toramaru Shibano Toramaru
W+R
2016-03-22
Shibano Toramaru
W+R
2016-03-22
Takashima Yugo
Utsumi Koki Koyama Kuya
B+R
2016-03-22
Koyama Kuya
Kyo Kagen Kyo Kagen
W+R
2016-03-22
Kyo Kagen
W+R
2016-03-22
Nishi Takenobu
Watanabe Yu Watanabe Yu
B+R
2016-03-22
Hoshiai Shiho
Mutsuura Yuta Mutsuura Yuta
W+R
2016-03-22
Mutsuura Yuta
W+R
2016-03-22
Yahata Naoki
Watanabe Koki Watanabe Koki
W+R
2016-03-22
Fujisawa Rina