Up Prev Next

8th Globis Cup

Players are not older than 20. Six from Japan, three from Korea, three from China, one from Taipei, one from Europe, one from America, one from Oceania.

Participants

Japan: Otake Yu (5p), Hirose Yuichi (5p), Ueno Asami (4p), I Ryo (2p), Fukuoka Kotaro (2p), Miura Taro (1p).
Korea: Park Sangjin (5p), Moon Minjong (4p), Geum Jiwoo (3p).
China: Tu Xiaoyu (6p), Wang Xinghao (6p), Zhou Hongyu (6p).
Taiwan: Lai Junfu (5p).
Europe: Oscar Vazquez (ama).
America: Brandy Tuan (ama).
Asia/Oceania: Pongsakarn Sornarra (ama).

Japanese preliminary

The six Japanese players were the winners of six groups of preliminary games.

Korean preliminary

Some games from the Korean preliminary:

date black white result #mv sgf
2021-05-07 Han Woojin Cho Wankyu B+R 189 sgf
2021-05-07 Han Woojin Baek Hyeonu B+R 249 sgf
2021-05-07 Kwon Hyojin Hyun Yoobin B+R 277 sgf
2021-05-07 Gon Jiwoo Kwon Hyojin B+3.5 302 sgf
2021-05-08 Gon Jiwoo Han Woojin B+R 191 sgf

Taiwanese preliminary

Some games from the Taiwanese preliminary:

date black white result #mv sgf
2021-04-15 Chen Shoulien Zhang Jiahuan B+R 127 sgf
2021-04-15 Lu Yiquan Zhang Tingwei B+R 143 sgf
2021-04-15 Huang Xiupu Lin Hanzhang B+R 155 sgf
2021-04-15 Bai Xinhui Huang Xiupu B+R 187 sgf
2021-04-15 Lin Yuting Yang Zixuan W+R 188 sgf
2021-04-15 Yang Zixuan Xu Jingen B+R 221 sgf
2021-04-15 Liu Chuanting Shi Jingyao W+R 247 sgf
2021-04-15 Shi Jingyao Sun Weixun B+0.5 278 sgf
2021-04-15 Ngau Shihte Lin Yancheng B+0.5 306 sgf
2021-04-28 Lai Junfu Bai Xinhui B+R 129 sgf
2021-04-28 Chen Shoulien Xu Haohong W+R 138 sgf
2021-04-28 Lu Yiquan Ngau Shihte B+R 173 sgf
2021-04-28 Shi Jingyao Yang Zixuan W+R 174 sgf
2021-04-28 Yang Zixuan Xu Haohong B+R 211 sgf
2021-04-28 Lai Junfu Lu Yiquan B+3.5 293 sgf
2021-05-05 Yang Zixuan Lai Junfu W+R 206 sgf

Group stage

The sixteen participants are divided into four groups of four. Each group contributes two players to the main tournament.

date round black white result #mv sgf
2021-06-05 Group A, Round 1 I Ryo 2p Zhou Hongyu 6p W+R 112 sgf
2021-06-05 Group A, Round 1 Miura Taro 1p Oscar Vazquez ama B+R 241 sgf
2021-06-05 Group A, Round 2 Zhou Hongyu 6p Miura Taro 1p B+R 121 sgf
2021-06-05 Group A, Round 2, losers Oscar Vazquez ama I Ryo 2p W+R 222 sgf
2021-06-05 Group A, Round 3, losers I Ryo 2p Miura Taro 1p B+R 221 sgf
2021-06-05 Group B, Round 1 Ueno Asami 4p Gon Jiwoo 3p W+R 178 sgf
2021-06-05 Group B, Round 1 Brandy Tuan ama Wang Xinghao 5p W+R 258 sgf
2021-06-05 Group B, Round 2 Gon Jiwoo 3p Wang Xinghao 5p W+R 206 sgf
2021-06-05 Group B, Round 2, losers Brandy Tuan ama Ueno Asami 4p W+3.5 281 sgf
2021-06-05 Group B, Round 3, losers Ueno Asami 4p Gon Jiwoo 3p B+R 195 sgf
2021-06-05 Group C, Round 1 Hirose Yuichi 5p Tu Xiaoyu 6p W+R 162 sgf
2021-06-05 Group C, Round 1 Park Sangjin 4p Lai Junfu 5p W+R 220 sgf
2021-06-05 Group C, Round 2 Lai Junfu 5p Tu Xiaoyu 6p W+1.5 274 sgf
2021-06-05 Group C, Round 2, losers Park Sangjin 5p Hirose Yuichi 5p B+R 175 sgf
2021-06-05 Group C, Round 3, losers Park Sangjin 5p Lai Junfu 5p B+R 221 sgf
2021-06-05 Group D, Round 1 Fukuoka Kotaro 2p Pongsakarn Sornarra ama B+R 201 sgf
2021-06-05 Group D, Round 1 Otake Yu 5p Moon Minjong 4p W+R 206 sgf
2021-06-05 Group D, Round 2 Moon Minjong 4p Fukuoka Kotaro 2p B+R 261 sgf
2021-06-05 Group D, Round 2, losers Otake Yu 5p Pongsakarn Sornarra ama B+R 199 sgf
2021-06-05 Group D, Round 3, losers Fukuoka Kotaro 2p Otake Yu 5p W+R 140 sgf

Main tournament

Zhou Hongyu (6p) Park Sangjin
W+R
2021-06-06
Tu Xiaoyu
B+R
2021-06-06
Wang Xinghao
W+T
2021-06-06
Park Sangjin (5p)
Tu Xiaoyu (6p) Tu Xiaoyu
W+1.5
2021-06-06
Otake Yu (5p)
Wang Xinghao (6p) Wang Xinghao
B+R
2021-06-06
Wang Xinghao
B+R
2021-06-06
I Ryo (2p)
Moon Minjong (4p) Moon Minjong
W+R
2021-06-06
Ueno Asami (4p)

The Globis title was won by Wang Xinghao.

Third Place Playoff

date black white result #mv sgf
2021-06-06 Park Sangjin Moon Minjong B+5.5 313 sgf