Up Next

1st Hayago Championship
Takemiya Masaki Shimamura Toshihiro
W+R
1968-10-07
Hashimoto Utaro Fujisawa Shuko
W+5.5
1969-03-24
Fujisawa Shuko
W+R
1969-04-14
Shimamura Toshihiro
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
Sakata Eio
Kitani Minoru Miyashita Shuyo Fujisawa Shuko
Miyashita Shuyo
Kajiwara Takeo Fujisawa Shuko
Fujisawa Shuko
Otake Hideo Otake Hideo Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Yamabe Toshiro
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Ohira Shuzo
Kato Masao Takagawa Shukaku
B+R
1968
Rin Kaiho
B+3.5
1969
Takagawa Shukaku
Hashimoto Shoji Rin Kaiho
Rin Kaiho