Up Next

1st Hayago Championship
Takemiya Masaki Shimamura Toshihiro
W+R
1968-10-07
Hashimoto Utaro Fujisawa Shuko
W+5.5
1969-03-24
Fujisawa Shuko
W+R
1969-04-14
Shimamura Toshihiro
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
Sakata Eio
Kitani Minoru Miyashita Shuyo Fujisawa Shuko
W+9.5
1969-01-20
Miyashita Shuyo
Kajiwara Takeo Fujisawa Shuko
B+R
1968-10-21
Fujisawa Shuko
Otake Hideo Otake Hideo Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Yamabe Toshiro
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Ohira Shuzo
Kato Masao Takagawa Shukaku
B+R
1968
Rin Kaiho
B+3.5
1969
Takagawa Shukaku
Hashimoto Shoji Rin Kaiho
Rin Kaiho