Up Prev Next

17th Hayago Championship
Iwata Tatsuaki Cho Chikun Cho Chikun Kato Masao
B+R
1985-01-27
Cho Chikun
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
Hashimoto Utaro
Kato Masao Kato Masao Kato Masao
Kobayashi Koichi
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
Imamura Toshiya
Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1984-09-22
Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1985-02-10
Fujisawa Shuko
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
W+0.5
1984-11-03
Sakata Eio
Awaji Shuzo Awaji Shuzo Sonoda Yuichi
Otake Hideo
Hane Yasumasa Sonoda Yuichi
Sonoda Yuichi

17th Hayago Championship Final

date black white result #mv sgf
1985-02-02 Rin Kaiho Kato Masao B+1.5 218 sgf
1985-03-10 Kato Masao Rin Kaiho W+R 234 sgf

Rin Kaiho won with 2-0.