Up Prev Next

19th Hayago Championship
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1986-11-23
Cho Chikun Cho Chikun
B+1.5
1987-02-22
Kobayashi Koichi
W+R
1987-03-08
Hashimoto Utaro
Ohira Shuzo Rin Kaiho
Rin Kaiho
Hashimoto Shoji Yoda Norimoto Sakata Eio
W+R
1987-01-17
Yoda Norimoto
Takemiya Masaki Sakata Eio
Sakata Eio
Kataoka Satoshi Tono Hiroaki Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+R
1987-02-08
Tono Hiroaki
Ishida Akira Kobayashi Koichi
Kobayashi Koichi
Hane Yasumasa Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
Yamashiro Hiroshi
Otake Hideo Otake Hideo
Kato Masao