Up Prev Next

22nd Hayago Championship
Hashimoto Shoji Ohira Shuzo
B+10.5
1989
Ohira Shuzo Takemiya Masaki
B+R
1989-09-09
Takemiya Masaki
W+1.5
1989-09-30
Ohira Shuzo
Komatsu Hideki Otake Hideo
Otake Hideo
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+R
1989
Takemiya Masaki
W+R
1989
O Rissei
Awaji Shuzo Kataoka Satoshi
W+R
1989
Kataoka Satoshi
Rin Kaiho Yamashiro Hiroshi
B+5.5
1989
Yamashiro Hiroshi
W+4.5
1989
Kato Masao
B+4.5
1989
Yamashiro Hiroshi
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1989-06
Sonoda Yuichi
Kobayashi Koichi Takagi Shoichi
W+7.5
1989
Kato Masao
B+R
1989
Takagi Shoichi
Honda Kunihisa Kato Masao
W+6.5
1989
Kato Masao