Up Prev Next

24th Hayago Championship
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
B+4.5
1991-06-22
Hane Yasumasa Yuki Satoshi
B+R
1991
Cho Chikun
B+R
1991-09-28
Fujisawa Shuko
Komatsu Hideki Komatsu Hideki
Kato Masao
Rin Kaiho Yuki Satoshi
W+6.5
1991
Yuki Satoshi
Yuki Satoshi
Imamura Toshiya Imamura Toshiya
Otake Hideo
Cho Chikun Cho Chikun
B+1.5
1991-06-22
Cho Chikun
W+R
1991-07-20
Cho Chikun
B+11.5
1991
Kobayashi Koichi
Honda Kunihisa Kobayashi Satoru
Kobayashi Satoru
Yoda Norimoto Yoda Norimoto Kataoka Satoshi
Takemiya Masaki
Awaji Shuzo Kataoka Satoshi
Kataoka Satoshi