Up Prev Next

3rd Honinbo Preliminary
Shimamura Toshihiro (6p) Nakamura Yutaro
W+R
1944
Nakamura Yutaro
Nakamura Yutaro (5p) Nakamura Yutaro
Mukai Kazuo (5p)
Hosokawa Senjin (6p) Hosokawa Senjin
W+1.5
1944
Shinohara Masami (6p)
Iwamoto Kaoru (7p) Iwamoto Kaoru
Onoda Chiyotaro (7p)
Nabeshima Ichiro (5p) Nabeshima Ichiro
B+0.5
1944
Hasegawa Akira
W+R
1944
Takagawa Kaku
W+0.5
1944
Handa Dogen (5p)
Hasegawa Akira (6p)
Nakagawa Shinji (5p) Takagawa Kaku
W+8.5
1944
Takagawa Kaku (6p)
Hayashi Yutaro (7p) Fujisawa Hosai
W+R
1944
Fujisawa Hosai (7p)
Maeda Nobuaki (6p) Sakata Eio
W+R
1944
Murashima Yoshinori
B+R
1944
Sakata Eio (5p) Sakata Eio
Takahashi Shigeyuki (5p)
Murashima Yoshinori (6p) Murashima Yoshinori
W+0.5
1944
Mitsuhara Itaro (6p)

Here the first round was for 5-dans, the second for the winners and 6-dans, the third for the winners and 7-dans.

The five winners were joined by the 8-dans Segoe Kensaku, Go Seigen, Kitani Minoru, and Kato Shin. These played a match, each played four games. The result was

# score players
1 4-0 Fujisawa Hosai
2-3 3-1 Iwamoto Kaoru, Nakamura Yutaro
4-6 2-2 Kato Shin, Kitani Minoru, Murashima Yoshinori
7-8 1-3 Go Seigen, Takagawa Kaku
9 0-4 Segoe Kensaku

The top three now played a league, won by Iwamoto Kaoru.