Up Prev Next

16th Honinbo, 3rd Preliminary
Suzuki Etsuo Ohira Shuzo Iwata Masao Hashimoto Utaro
B+R
1960-10-19,20
Ohira Shuzo
Seo Hisashi Iwata Masao
Iwata Masao
Kada Katsuji Kada Katsuji Hashimoto Utaro
W+R
1960-08-03,04
Sugiuchi Masao
Hisai Keishi Hashimoto Utaro
B+R
1960-07-20,21
Hashimoto Utaro
Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi
Kano Yoshinori
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Okubo Yukio
Sometani Kazuo Ishige Kakuo Kajiwara Takeo
Ishige Kakuo
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Handa Dogen
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru Hashimoto Shoji
Matsumoto Tokuji
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Magari Reiki
Yokoyama Koichi Miwa Yoshiro Hashimoto Shoji
Miwa Yoshiro
Nakaoka Jiro Hashimoto Shoji
Hashimoto Shoji
Ishii Mamoru Nabeshima Ichiro Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Nabeshima Ichiro
Shinohara Masami Shimamura Toshihiro
Shimamura Toshihiro
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Oeda Yusuke
Kuwahara Munehisa Miyamoto Naoki
Miyamoto Naoki