Up Prev Next

18th Honinbo, 3rd Preliminary
Sato Sunao Fujisawa Shuko
W+R
1962-07-12
Rin Kaiho Shimamura Toshihiro
W+0.5
1962-09-26
Fujisawa Shuko
Rin Kaiho Rin Kaiho
Mukai Kazuo
Magari Reiki Iwata Tatsuaki Shimamura Toshihiro
Iwata Tatsuaki
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Hashimoto Shoji
Suzuki Etsuo Kada Katsuji Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Kada Katsuji
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Ohira Shuzo
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
B+R
1962-06-07
Fujisawa Hosai
Suzuki Goro
Maeda Nobuaki Kubouchi Shuchi
Kubouchi Shuchi
Kariya Hiraku Okubo Ichigen Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Okubo Ichigen
Segawa Yoshio Miyashita Shuyo
Miyashita Shuyo
Hamajima Hisayoshi Takahashi Shigeyuki Hasegawa Akira
Takahashi Shigeyuki
Hasegawa Akira Hasegawa Akira
Miyamoto Naoki
Sekiyama Toshio Sekiyama Toshio Hisai Keishi Tainaka Shin
Yamazaki Masuo
Shinohara Masami Hisai Keishi
Hisai Keishi
Kodama Kunio Sakakibara Shoji Tainaka Shin
Sakakibara Shoji
Yamabe Toshiro Tainaka Shin
Tainaka Shin