Up Prev Next

19th Honinbo, 3rd Preliminary
Handa Dogen Handa Dogen
1963-08-08
Handa Dogen
1963-08-29
Handa Dogen
1963-09-18
Okubo Ichigen
Kada Katsuji Kada Katsuji
Magari Reiki
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
1963-08-01
Iwamoto Kaoru
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Sakai Michiharu
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu
1963-08-01
Yamabe Toshiro
1963-09-05
Kuwahara Munehisa
Hasegawa Akira Kudo Norio
B+3.5
1963-06-20
Kudo Norio
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
1963-08-18
Takahashi Shigeyuki
Hashimoto Shoji Sakakibara Shoji
+T
1963-08-01
Sakakibara Shoji
Nakagawa Shinji Shinohara Masami Otake Hideo Iwata Tatsuaki
W+2.5
1963-10-03
Shinohara Masami
Rin Kaiho Otake Hideo
B+R
1963-06-27
Otake Hideo
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo Iwata Tatsuaki
1963-09-12,13
Tainaka Shin
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
Murashima Yoshinori
Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi Shimamura Toshihiro
Miwa Yoshiro
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
Hisai Keishi
Oeda Yusuke Shimamura Toshihiro
1963-08-22
Shimamura Toshihiro
1963-08-29
Shimamura Toshihiro
Hashimoto Yoshimi Tono Hiroaki
1963-08-01
Tono Hiroaki