Up Prev Next

35th Honinbo, 3rd Preliminary
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
Fukui Susumu
Chino Tadahiko Chino Tadahiko
Hashimoto Yoshimi
Kojima Takaho Kojima Takaho Kojima Takaho
Sakai Takeshi
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
Yamashiro Hiroshi
Cho Chikun Cho Chikun Cho Chikun Cho Chikun
Hashimoto Shoji
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Okubo Ichigen
Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira
Oeda Yusuke
Otake Hideo Otake Hideo
Hisai Keishi
Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
Tsuchida Masamitsu
Inagaki Koichi Inagaki Koichi
Kamimura Haruo
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
Awaji Shuzo
Kudo Norio Kudo Norio
Takagi Shoichi
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Kanashima Tadashi
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
Fujisawa Shuko
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Tozawa Akinobu
Koyama Yasuo Koyama Yasuo
Iwamoto Kaoru