Up Prev Next

Last preliminary of the 76th Honinbo tournament

In a knock-out system, the 28 winners of the Preliminaries A (including 4 Kansai Ki-in players), together with the 4 players Yamashita Keigo, Yokotsuka Riki, Shida Tatsuya and Kono Rin who were demoted from the 75th Honinbo League, and the Kansai Ki-in player Murakawa Daisuke, compete in 4 groups of 8 or 9 for a place in the League.

76th Honinbo, Last Preliminary
Sada Atsushi Sada Atsushi
W+R
2020-06-04
Sada Atsushi
B+1.5
2020-07-09
Sada Atsushi Sada Atsushi
W+R
2020-08-31
Lee Ishu
Suzuki Shinji
Nakano Hironari Nakano Hironari
Kurotaki Masanori
Imamura Yoshiaki Sun Zhe Yu Zhengqi
Sun Zhe
Yu Zhengqi Yu Zhengqi
Shida Tatsuya
Nakane Naoyuki O Rissei
W+R
2020-06-25
Onishi Ryuhei
W+R
2020-07-30
Onishi Ryuhei
B+R
2020-08-27
O Rissei
Onishi Ryuhei Onishi Ryuhei
Mizokami Tomochika
Obuchi Kotaro Obuchi Kotaro
W+R
2020-06-29
Kono Rin
W+R
2020-08-06
Koike Yoshihiro
Motoki Katsuya Kono Rin
B+R
2020-07-16
Kono Rin
Takei Takashi Ryu Shikun
W+R
2020-07-02
Tsuruyama Atsushi
W+R
2020-07-30
Tsuruyama Atsushi
B+6.5
2020-08-31
Ryu Shikun
Tsuruyama Atsushi Tsuruyama Atsushi
Hirose Yuichi
U Boi Muramoto Wataru Ida Atsushi
B+R
2020-08-13
Muramoto Wataru
Ida Atsushi Ida Atsushi
B+10.5
2020-07-16
Yamashita Keigo
Murakawa Daisuke Murakawa Daisuke
B+R
2020-08-10
Onishi Kenya
B+R
2020-08-27
Ko Iso
W+R
2020-09-10
Cho U
Onishi Kenya Onishi Kenya
B+R
2020-07-23
Ogata Masaki
Taniguchi Toru Hirata Tomoya Ko Iso
Hirata Tomoya
Ko Iso Ko Iso
Yokotsuka Riki