Up Next

1st JAA Cup, 1978/1979
Sakata Eio Sakata Eio
W+R
1978-04-29
Sakata Eio
W+R
1978-11-18
Sakata Eio
B+0.5
1979-01-20
Sakata Eio
B+R
1979-02-17
Kudo Norio
Otake Hideo Otake Hideo
W+5.5
1978-03-14
Takagawa Shukaku
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
W+R
1978-06-17
Ohira Shuzo
B+2.5
1978-09-30
Cho Chikun
Rin Kaiho
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+9.5
1978-08-26
Fujisawa Shuko
B+2.5
1979-01
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+10.5
1978-05-06
Takemiya Masaki
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
W+6.5
1978-07
Kobayashi Koichi
B+R
1978-10-28
Shimamura Toshihiro
Kato Masao