Up Prev

2nd JAL Shinei Hayago
Kanazawa Hideo Takei Takashi
2004-09-27
Yamada Takuji
2005-01-22
Yamada Takuji
W+1.5
2005-02-05
Yamada Takuji
W+7.5
2005-02-12
Takei Takashi
Matsumoto Takehisa Yamada Takuji
2004-09-27
Yamada Takuji
Mizokami Tomochika Mizokami Tomochika
2004-09-27
Mizokami Tomochika
B+R
2004-11-13
Ko Iun
Katsuma Shiro Kono Takashi
2004-09-27
Kono Takashi
Cho Riyu Kim Sujun
2004-09-22
Kim Sujun
B+R
2005-01-22
Kim Sujun
W+R
2005-02-05
Kim Sujun
Rin Shien Rin Shien
2004-09-27
Furuya Yutaka
Kono Rin Kono Rin
2004-09-27
Seto Taiki
W+1.5
2004-11-13
So Yokoku
Seto Taiki Seto Taiki
2004-09-23
Rin Kanketsu