Up

59th Judan, Last Preliminary
So Yokoku So Yokoku
B+1.5
2020-08-27
Muramoto Wataru Ko Iso
Ko Iso
Sun Zhe Sun Zhe
W+R
2020-08-31
Miyazawa Goro Cho Sonjin
B+R
2020-07-30
Cho Sonjin
Kono Rin Anzai Nobuaki
W+0.5
2020-08-31
Anzai Nobuaki Anzai Nobuaki
B+R
2020-08-13
Sato Yuta
Adachi Toshimasa O Meien
W+R
2020-08-31
O Meien O Meien
B+R
2020-08-06
Ogata Masaki
Hirose Yuichi Yamashita Keigo
B+R
2020-08-17
Yamashita Keigo
O Rissei O Rissei
B+R
2020-08-20
Yukawa Mitsuhisa
Seto Taiki Seto Taiki
B+4.5
2020-08-20
Nakamura Shinya
Watanabe Kandai Ichiriki Ryo
W+R
2020-08-24
Ichiriki Ryo
Ida Atsushi Ida Atsushi
B+R
2020-09-03
Watanabe Yu Rin Kanketsu
B+R
2020-08-10
Rin Kanketsu
Ohashi Naruya Ohashi Hirofumi
Ohashi Hirofumi Ohashi Hirofumi
W+2.5
2020-08-13
Sotoyanagi Sebun
Kiyonari Tetsuya Mizokami Tomochika
W+3.5
2020-08-31
Mizokami Tomochika Mizokami Tomochika
B+1.5
2020-07-30
Yokotsuka Riki
Hane Naoki Hane Naoki
B+2.5
2020-09-03
Shida Tatsuya Shida Tatsuya
Cho Zuiketsu
Kyo Kagen Kyo Kagen
W+R
2020-08-27
Yuki Satoshi Yuki Satoshi
B+0.5
2020-08-17
Mutsuura Yuta
Cho U Cho U
B+1.5
2020-08-13
Han Zenki
Fujita Akihiko Fujita Akihiko
Sakai Yuki
Yu Zhengqi Yu Zhengqi
B+R
2020-08-24
Motoki Katsuya