Up Next

24th Kansai Ki-in 1st Place Tournament
Aoyagi Hideo Tono Hiroaki Miyamoto Naoki Ishii Shinzo Ishii Shinzo Hashimoto Utaro
(B+5.5)
1980-10-15
B+R
1980-11-05
W+R
1980-11-19
Tono Hiroaki
Kubouchi Shuchi Miyamoto Naoki
Miyamoto Naoki
Ishii Shinzo Ishii Shinzo Ishii Shinzo
Ushikubo Yoshitaka
Koyama Yasuo Koyama Yasuo
Oyama Kunio
Tokunaga Hirohisa Sekiyama Toshio Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
Sekiyama Toshio
Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
Mizuno Hiroshi
Ushinohama Satsuo Ushinohama Satsuo Ota Seido
Minami Yoshimi
Sonoda Yuichi Ota Seido
Ota Seido
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
Tainaka Shin
Mizuta Yoshihiro Tono Masaharu
Tono Masaharu
Kishimoto Kazuo Kishimoto Kazuo Kishimoto Kazuo
Kameyama Minoru
Fujiki Hitomi Fujiki Hitomi
Morino Setsuo
Honda Kunihisa Honda Kunihisa Honda Kunihisa Honda Kunihisa
Endo Takahiro
Ieda Ryuji Hashimoto Shoji
Hashimoto Shoji
Miyamoto Yoshihisa Miyamoto Yoshihisa Miyamoto Yoshihisa
Sato Sunao
Yamazaki Yoshihiro Yamazaki Yoshihiro
Matsuura Yoshihiro