Up Prev Next

8th Kakusei
Otake Hideo Otake Hideo
1985-06-17
Otake Hideo Otake Hideo
B+1.5
1985-12-17
Kato Masao
B+R
1986-01-21
Hashimoto Utaro
Rin Kaiho
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
1985-06-10
Cho Chikun
Sakata Eio
Cho Chikun
Ishida Yoshio Hashimoto Shoji
B+1.5
1985-08-25
Kato Masao
B+3.5
1985-11-20
Awaji Shuzo Hashimoto Shoji
W+2.5
1985-05-13
Hashimoto Shoji
Kobayashi Koichi Kato Masao
Kobayashi Satoru Kato Masao
1985-04-22
Kato Masao