Up Prev Next

9th Kakusei
Rin Kaiho Rin Kaiho Rin Kaiho Otake Hideo
W+1.5
1986-12-15
Otake Hideo
W+3.5
1987-02-07,14
Hashimoto Utaro
Takemiya Masaki
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi Otake Hideo
Ishida Akira
Otake Hideo
Kato Masao Hane Yasumasa Kobayashi Koichi
B+9.5
1986-11-17
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
Cho Chikun
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
Hashimoto Shoji Sakata Eio
Sakata Eio