Up Prev Next

10th Kakusei
O Meien Takagi Shoichi Takagi Shoichi Takagi Shoichi
W+2.5
1987-11-09
Otake Hideo
B+3.5
1988-02-04
Takagi Shoichi
Kato Masao
Ishida Yoshio Ishida Yoshio Kobayashi Koichi
Hashimoto Utaro
Kobayashi Koichi
Takemiya Masaki Rin Kaiho Otake Hideo
B+6.5
1987-12-14
Hashimoto Shoji Rin Kaiho
Rin Kaiho
Otake Hideo Otake Hideo
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
Cho Chikun