Up Prev Next

15th Kakusei
Otake Hideo Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko O Rissei
W+T
1993-01-28
O Rissei
B+R
1993-03-22
Fujisawa Shuko
Kobayashi Koichi
O Rissei O Rissei O Rissei
B+1.5
1992-09-14
Imamura Toshiya
Cho Chikun
Rin Kaiho Kato Masao Kato Masao
B+8.5
1992-12-03
Moriyama Naoki Kato Masao
Kato Masao
Takemiya Masaki Yamashiro Hiroshi
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
Awaji Shuzo