Up Prev Next

14th Kakusei
Honda Kunihisa Honda Kunihisa Kobayashi Koichi Rin Kaiho
W+10.5
1991-11-03
Rin Kaiho
W+4.5
1992-03-02
Hane Yasumasa
Kobayashi Koichi
Imamura Toshiya Kato Masao Rin Kaiho
Kato Masao
Rin Kaiho
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1991-09-26
Otake Hideo
B+6.5
1991-11-07
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+3.5
1991-07-15
Yoda Norimoto
Takemiya Masaki Otake Hideo
Kobayashi Satoru Otake Hideo
Otake Hideo