Up Prev Next

13th Kakusei
Takemiya Masaki Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+2.5
1990-09-10
Takemiya Masaki
B+2.5
1991-02-21
Takemiya Masaki
W+R
1991-03-18
Ishida Yoshio
Cho Chikun
Awaji Shuzo Honda Kunihisa Rin Kaiho
Honda Kunihisa
Rin Kaiho
Kataoka Satoshi Otake Hideo Otake Hideo
W+3.5
1991-03-04
Otake Hideo Otake Hideo
Imamura Toshiya
Kobayashi Koichi Kato Masao
Kato Masao Kato Masao
B+R
1990-08-20
Fujisawa Shuko