Up Prev Next

12th Kakusei
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
B+R
1989
Cho Chikun
B+R
1989-09-07
O Rissei
B+R
1990-01-11
Kataoka Satoshi
B+R
1990-02-12
Kato Masao
Cho Chikun
Otake Hideo Otake Hideo
W+R
1989-05-29
O Rissei
B+R
1989-07-24
Awaji Shuzo
O Rissei
Kobayashi Koichi Rin Kaiho
B+4.5
1989-10-09
Kataoka Satoshi
W+7.5
1989-11-13
Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1989-06-19
Ohira Shuzo
Takemiya Masaki Kataoka Satoshi
B+2.5
1989-09-18
Hashimoto Shoji Kataoka Satoshi
B+R
1989
Kataoka Satoshi