Up Prev Next

19th Kakusei
Yuki Satoshi Kataoka Satoshi Cho Chikun
B+2.5
1996-09-12
Kobayashi Koichi
W+8.5
1996-12-16
Kobayashi Koichi
W+R
1997-03-24
Kataoka Satoshi
Cho Chikun
Kobayashi Satoru Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
Kobayashi Koichi
Takemiya Masaki
Kato Masao Kato Masao Kato Masao
W+R
1997-02-17
Honda Kunihisa Ryu Shikun
Ryu Shikun
Yoda Norimoto O Rissei
O Rissei O Rissei
Otake Hideo