Up Prev Next

20th Kakusei
Takemiya Masaki Takemiya Masaki Cho Chikun Kato Masao
W+R
1997-11-20
Rin Kaiho
B+R
1998-03-02
Honda Kunihisa
Cho Chikun
Yuki Satoshi Kato Masao Kato Masao
Kato Masao
Ryu Shikun
Yoda Norimoto Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1998-01-12
Rin Kaiho Rin Kaiho
Kobayashi Satoru
Kobayashi Koichi O Rissei
O Rissei O Rissei
Kataoka Satoshi