Up Prev Next

21st Kakusei
Yuki Satoshi O Rissei O Rissei O Rissei
B+4.5
1999-02-15
O Rissei
W+0.5
1999-03-15
O Rissei
Cho Chikun
Yoda Norimoto Yoda Norimoto Rin Kaiho
Tono Hiroaki
Rin Kaiho
Kudo Norio Kobayashi Koichi Kato Masao
B+4.5
1999-02-15
Ryu Shikun Kobayashi Koichi
Kobayashi Koichi
Kato Masao Kato Masao
Yamada Kimio Kobayashi Satoru
Kobayashi Satoru