Up Prev Next

22nd Kakusei
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi Hikosaka Naoto
1999-11-11
Hikosaka Naoto
W+3.5
2000-02-03
O Rissei
W+5.5
2000-02-21
Ryu Shikun
Hikosaka Naoto
Tono Hiroaki Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
Kobayashi Satoru
Cho Chikun
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi O Rissei
B+R
2000-01-31
Kato Masao Kato Masao
Sonoda Yuichi
O Rissei O Rissei
Yamada Kimio Yoda Norimoto
Yoda Norimoto