Up Setup Prev Next

1st Kisei title

Stage 1 Finals

date black white result #mv sgf
1976-01-28 Maruyama Toyoji 1p Ito Yoji 1p W+6.5 235 sgf
1976-01-28 Kasai Koji 2p Kanagawa Masaaki 2p B+4.5 275 sgf
1976-02-04 Kori Toshio 3p O Rissei 3p W+R 212 sgf
1976-02-11 Hashimoto Yujiro 4p Tokimoto Hajime 4p W+1.5 260 sgf
1976-02-25 Honma Akio 5p Miyazawa Goro 5p W+R 180 sgf
1976-03-03 Sato Masaharu 6p Kanashima Tadashi 6p B+4.5 245 sgf
1976-05-06 Ishii Mamoru 7p Kobayashi Koichi 7p W+R 194 sgf
1976-06-12 Kato Masao 8p Tono Masaharu 8p B+R 199 sgf
1976-06-10 Shiraishi Yutaka 9p Ohira Shuzo 9p B+R 207 sgf

Stage 2 Tournament

date black white result #mv sgf
1976-05-17 Kasai Koji 2p Ito Yoji 1p B+R 151 sgf
1976-05-24 Kasai Koji 2p O Rissei 3p W+0.5 293 sgf
1976-05-31 O Rissei 3p Tokimoto Hajime 4p B+R 171 sgf
1976-06-07 Miyazawa Goro 5p O Rissei 3p W+R 166 sgf
1976-06-14 Sato Masaharu 6p O Rissei 3p W+R 204 sgf
1976-07-01 O Rissei 3p Ishii Mamoru 7p W+R 220 sgf

(Some of these players were actually promoted during the tournament.)

Kada Katsuji Kobayashi Koichi
W+R
1976-07-08
Kobayashi Koichi
W+R
1976-08-12
Kato Masao
W+R
1976-08-19
Kobayashi Koichi
Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
B+2.5
1976-07-08
Tono Masaharu
Ishii Mamoru Ohira Shuzo
W+8.5
1976-07-15
Kato Masao
W+R
1976-08-05
Ohira Shuzo
Kato Masao Kato Masao
B+R
1976-07-22
Sakata Eio

Stage 3 Tournament

Ishida Yoshio Fujisawa Shuko
W+5.5
1976-10-14
Fujisawa Shuko
B+0.5
1976-11-11
Kato Masao Fujisawa Shuko
W+R
1976-09-30
Fujisawa Shuko
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
B+R
1976-10-07
Takemiya Masaki
W+1.5
1976-10-28
Kobayashi Koichi
Takemiya Masaki
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
B+14.5
1976-10-07
Hashimoto Utaro
B+R
1976-11-11
Sakata Eio
Otake Hideo Otake Hideo
B+3.5
1976-10-14
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+R
1976-09-23
Shiraishi Yutaka

1st Kisei Title

date black white result #mv sgf
1976-12-02,03 Fujisawa Shuko Hashimoto Utaro B+R 153 sgf
1976-12-15,16 Hashimoto Utaro Fujisawa Shuko B+R 133 sgf
1977-01-12,13 Fujisawa Shuko Hashimoto Utaro B+1.5 266 sgf
1977-01-26,27 Hashimoto Utaro Fujisawa Shuko W+5.5 278 sgf
1977-02-07,08 Fujisawa Shuko Hashimoto Utaro B+R 171 sgf

Fujisawa Shuko won 4-1.