Up Setup Prev Next

2nd Kisei title

Stage 1 Finals

date black white result #mv sgf
1977-01-19 Sato Machiko 1p Ishigure Makiko 1p B+R 169 sgf
1976-12-22 Ito Yoji 2p Koyama Hideo 2p B+0.5 251 sgf
1977-02-23 Kasai Koji 3p Hotta Yozo 3p B+R 119 sgf
1977-01-19 Kataoka Satoshi 4p Aragaki Takeshi 4p W+R 142 sgf
1977-02-23 Yamashiro Hiroshi 5p Miyazawa Goro 5p B+10.5 290 sgf
1977-03-09 Sato Masaharu 6p Kamimura Haruo 6p B+R 189 sgf
1977-06-09 Kuroda Yukio 7p Ishida Akira 7p B+R 223 sgf
1977-04-07 Hane Yasumasa 8p Sonoda Yuichi 8p W+R 160 sgf
1977-07-07 Kubouchi Shuchi 9p Rin Kaiho 9p W+R 172 sgf

Stage 2 Tournament

date black white result #mv sgf
1977-06-01 Ito Yoji 2p Sato Machiko 1p B+3.5 204 sgf
1977-06-06 Ito Yoji 3p Kasai Koji 3p W+R 204 sgf
1977-06-29 Kasai Koji 3p Aragaki Takeshi 4p B+0.5 272 sgf
1977-06-29 Kasai Koji 3p Yamashiro Hiroshi 5p W+R 226 sgf
1977-07-06 Yamashiro Hiroshi 5p Sato Masaharu 6p B+2.5 240 sgf
1977-07-21 Ishida Akira 7p Yamashiro Hiroshi 5p B+R 267 sgf

Kudo Norio Kudo Norio
B+R
1977-08-18
Kubouchi Shuchi
B+R
1977-09-01
Rin Kaiho
W+4.5
1977-09-14
Sonoda Yuichi
Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi
B+R
1977-08-18
Ishida Akira
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+R
1977-08-04
Rin Kaiho
W+R
1977-08-25
Hane Yasumasa
Honda Kunihisa Honda Kunihisa
B+R
1977-07-28
Kuroda Yukio

Stage 3 Tournament

Takemiya Masaki Rin Kaiho
W+4.5
1977-11-10
Rin Kaiho
B+R
1977-11-17
Kato Masao
B+0.5
1977-12-02
(B+R)
1977-12-16
B+0.5
1977-12-22
Rin Kaiho
Honda Kunihisa Kubouchi Shuchi
W+R
1977-10-20
Kubouchi Shuchi
Kudo Norio Kato Masao
W+7.5
1977-10-20
Kato Masao
B+R
1977-11-17
Kato Masao
Hashimoto Utaro Kobayashi Koichi
W+0.5
1977-10-13
Otake Hideo
W+0.5
1977-11-03
Kobayashi Koichi
Otake Hideo

2nd Kisei Title

date black white result #mv sgf
1978-01-12,13 Fujisawa Shuko Kato Masao W+1.5 270 sgf
1978-01-24,25 Kato Masao Fujisawa Shuko B+3.5 231 sgf
1978-02-08,09 Fujisawa Shuko Kato Masao B+R 145 sgf
1978-02-15,16 Kato Masao Fujisawa Shuko B+4.5 251 sgf
1978-03-01,02 Fujisawa Shuko Kato Masao B+R 131 sgf
1978-03-08,09 Kato Masao Fujisawa Shuko W+R 226 sgf
1978-03-22,23 Kato Masao Fujisawa Shuko W+0.5 261 sgf

Fujisawa Shuko won 4-3.