Up Setup Prev Next

10th Kisei title

Stage 1 Finals

date black white result #mv sgf
1985-02-13 Yamada Wakio 1p Shinoda Hideyuki 1p B+ 173 sgf
1985-02-13 Oda Hiromitsu 2p Morita Michihiro 2p W+R 212 sgf
1985-03-27 Enda Hideki 3p Fujisawa Kazunari 3p W+R 204 sgf
1985-03-27 Yasuda Yasutoshi 4p Narusawa Yasuichi 4p B+R 131 sgf
1985-05-08 Ishikura Noboru 5p Hashimoto Yujiro 5p W+R 132 sgf
1985-05-15 Hikosaka Naoto 6p Ito Makoto 6p B+R 191 sgf
1985-05-16 Miyazawa Goro 7p Kataoka Satoshi 7p B+0.5 328 sgf
1985-05-23 Saijo Masataka 8p Kamimura Haruo 8p W+R 176 sgf
1985-06-20 Kato Masao 9p Hane Yasumasa 9p W+0.5 231 sgf

Stage 2 Tournament

date black white result #mv sgf
1985-05-13 Yamada Wakio 2p Morita Michihiro 2p B+7.5 246 sgf
1985-05-20 Fujisawa Kazunari 3p Yamada Wakio 2p W+R 154 sgf
1985-05-27 Yasuda Yasutoshi 4p Yamada Wakio 2p W+2.5 290 sgf
1985-06-03 Hashimoto Yujiro 5p Yamada Wakio 2p B+R 151 sgf
1985-06-10 Hikosaka Naoto 6p Hashimoto Yujiro 5p W+R 210 sgf
1985-07-04 Hashimoto Yujiro 5p Kataoka Satoshi 7p B+R 183 sgf

Hashimoto Yujiro Tono Hiroaki
W+R
1985-08-22
Tono Hiroaki
B+0.5
1985-09-26
Kobayashi Koichi
W+R
1985-11-13
Kobayashi Koichi
B+R
1985-11-26
(B+1.5)
1985-12-12
W+R
1985-12-19
Tono Hiroaki
Ishida Yoshio
Ushinohama Satsuo Ushinohama Satsuo
B+0.5
1985-09-05
Kobayashi Koichi
W+8.5
1985-10-28
Saijo Masataka
Kobayashi Koichi
Rin Kaiho Kato Masao
W+4.5
1985-10-17
Kato Masao
B+1.5
1985-11-13
Kato Masao Kato Masao
B+1.5
1985-08-22
Kamimura Haruo
Miyazawa Goro Miyazawa Goro
B+R
1985-09-12
Takemiya Masaki
W+R
1985-10-03
Hane Yasumasa
Takemiya Masaki

10th Kisei Title

date black white result #mv sgf
1986-01-16,17 Cho Chikun Kobayashi Koichi W+2.5 216 sgf
1986-01-29,30 Kobayashi Koichi Cho Chikun W+3.5 238 sgf
1986-02-05,06 Cho Chikun Kobayashi Koichi B+1.5 251 sgf
1986-02-19,20 Kobayashi Koichi Cho Chikun B+2.5 265 sgf
1986-02-26,27 Cho Chikun Kobayashi Koichi W+R 186 sgf
1986-03-12,13 Kobayashi Koichi Cho Chikun B+R 241 sgf

Kobayashi Koichi won 4-2.