Up Setup Prev Next

11th Kisei title

Stage 1 Finals

date black white result #mv sgf
1986-02-12 Shimada Yoshikuni 1p Okada Shinichiro 1p B+R 195 sgf
1986-02-12 Ishida Atsushi 2p Hoshino Masaki 2p W+R 204 sgf
1986-03-05 Enda Yoichi 3p Nakaonoda Tomomi 3p W+1.5 242 sgf
1986-03-05 Muramatsu Ryuichi 4p Hamanaka Takamitsu 4p B+R 177 sgf
1986-05-21 Oya Koichi 5p Ishikura Noboru 5p W+2.5 286 sgf
1986-05-28 Goto Shungo 6p O Meien 6p W+4.5 260 sgf
1986-06-05 Imamura Toshiya 7p Miyazawa Goro 7p W+0.5 240 sgf
1986-06-05 Kamimura Haruo 8p O Rissei 8p W+R 162 sgf
1986-06-26 Hane Yasumasa 9p Otake Hideo 9p B+R 211 sgf

Stage 2 Tournament

date black white result #mv sgf
1986-05-19 Hoshino Masaki 2p Shimada Yoshikuni 2p W+R 140 sgf
1986-05-26 Nakaonoda Tomomi 3p Shimada Yoshikuni 2p B+R 249 sgf
1986-06-02 Nakaonoda Tomomi 3p Muramatsu Ryuichi 4p B+R 269 sgf
1986-06-09 Ishikura Noboru 5p Nakaonoda Tomomi 3p B+ 69 sgf
1986-06-16 Ishikura Noboru 5p O Meien 7p B+R 101 sgf
1986-06-30 Imamura Toshiya 7p Ishikura Noboru 5p W+0.5 255 sgf

Miyazawa Goro Miyazawa Goro
B+6.5
1986-08-28
Cho Chikun
W+R
1986-09-11
Takemiya Masaki
W+R
1986-11-13
Takemiya Masaki
(B+3.5)
1986-11-27
B+R
1986-12-04
W+R
1986-12-11
Ishigure Ikuro
Cho Chikun
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
B+3.5
1986-08-28
Takemiya Masaki
W+R
1986-09-11
Hane Yasumasa
Takemiya Masaki
Kamimura Haruo Ishikura Noboru
W+4.5
1986-09-04
Otake Hideo
W+R
1986-11-13
Ishikura Noboru
Otake Hideo Otake Hideo
B+R
1986-09-04
Otake Hideo
B+3.5
1986-10-20
O Rissei
Kato Masao

11th Kisei Title

date black white result #mv sgf
1987-01-12,13 Takemiya Masaki Kobayashi Koichi W+4.5 243 sgf
1987-01-18,19 Kobayashi Koichi Takemiya Masaki B+R 165 sgf
1987-02-04,05 Takemiya Masaki Kobayashi Koichi W+R 156 sgf
1987-02-18,19 Kobayashi Koichi Takemiya Masaki W+3.5 267 sgf
1987-02-25,26 Takemiya Masaki Kobayashi Koichi W+3.5 235 sgf

Kobayashi Koichi won 4-1.