Up

13th Meijin, 3rd Preliminary
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
W+R
1987-08-27
Yoda Norimoto Ohira Shuzo Ohira Shuzo
B+R
1987-11-05
Sonoda Yuichi
Otake Hideo
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
Ezura Yuichi
Sato Sunao Nakamura Hidehito Takagi Shoichi
Nakamura Hidehito
Kamimura Kunio Takagi Shoichi
Takagi Shoichi
Awaji Shuzo Awaji Shuzo Awaji Shuzo Awaji Shuzo Awaji Shuzo
W+R
1987-11-05
Oya Koichi
Chino Tadahiko
Hane Yasumasa Tono Hiroaki
Tono Hiroaki
Hiroe Katsuhiko Sugiuchi Masao Yamashiro Hiroshi
Sugiuchi Masao
Hoshikawa Nobuaki Yamashiro Hiroshi
Yamashiro Hiroshi
Ishida Yoshio Ishida Yoshio Ishida Yoshio Ishida Yoshio
W+R
1987-10-08
Ishida Yoshio
W+2.5
1987-11-05
Tei Meiko
Honda Kunihisa
Ishii Kunio Ishii Kunio
Yamashita Yorimoto
Ishikura Noboru Hikosaka Naoto Shiraishi Yutaka
Hikosaka Naoto
Shimada Yoshikuni Shiraishi Yutaka
Shiraishi Yutaka