Up

The 3rd (that is, Last) Preliminary of the 16th Meijin.

16th Meijin, Last Preliminary
Kato Masao Kato Masao Kato Masao Ishii Kunio
W+2.5
1990-10-04
Ogata Masaki
Aoki Shinichi Kiyonari Tetsuya
Kiyonari Tetsuya
Sato Masaharu Sato Masaharu Ishii Kunio
Sanno Hirotaka
Komatsu Fujio Ishii Kunio
Onda Yasuhiko Ishii Kunio
Ishii Kunio
Mimura Tomoyasu Mimura Tomoyasu Mimura Tomoyasu
B+R
1990-09-13
Mimura Tomoyasu
B+3.5
1990-10-04
Kubo Katsuaki
Saijo Masataka Honda Kunihisa
Honda Kunihisa
Yokota Shigeaki Yokota Shigeaki Ota Seido
Yamashiro Hiroshi
Ota Seido Ota Seido
Ono Nobuyuki Hisajima Kunio
Hisajima Kunio
Imamura Toshiya Imamura Toshiya Fujisawa Shuko
B+R
1990-10-04
Fujisawa Shuko
B+R
1990-10-25
O Meien
Ishida Yoshio Fujisawa Shuko
W+1.5
1990-09-20
Fujisawa Shuko
Ohira Shuzo Ohira Shuzo Ohira Shuzo
Morita Michihiro
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
Kanashima Tadashi Kanashima Tadashi
Mizuno Hiroshi