Up

29th Meijin, 3rd Preliminary
So Yokoku Katayama Yasuo Katayama Yasuo Imamura Toshiya
W+3.5
2003-11-06
Katayama Yasuo
Matsumoto Takehisa Matsumoto Takehisa Enda Hideki
Kamimura Haruo
Enda Hideki
Morita Michihiro Imamura Toshiya Imamura Toshiya
Imamura Toshiya
Furuya Yutaka Furuya Yutaka
Takemiya Masaki
Kato Masao Yamada Kimio Yamada Kimio Yamada Kimio
W+R
2003-10-30
Yamada Kimio
Otake Hideo Ishida Yoshio Kurahashi Masayuki
W+R
2003-09-11
Ishida Yoshio
Kurahashi Masayuki
Tokimoto Hajime Hasegawa Sunao Takao Shinji Takao Shinji
W+0.5
2003-10-02
Hasegawa Sunao
Takao Shinji
Yokota Shigeaki Ryu Shikun
Ryu Shikun
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
W+6.5
2003-10-30
Kobayashi Satoru
W+1.5
2003-11-06
Yanaka Katsunori
Mimura Tomoyasu Mimura Tomoyasu Mimura Tomoyasu
Kataoka Satoshi
Sonoda Yuichi
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi Hane Naoki Hane Naoki
Kanda Ei
Hane Naoki
Cho Sonjin Mizokami Tomochika
Mizokami Tomochika