Up Prev Next

10th Prime Minister's Cup
Hoshino Toshi Hoshino Toshi
W+R
1966-01-27
Hoshino Toshi
B+R
1966-03-17
Hoshino Toshi
B+4.5
1966-08-04
Hoshino Toshi
B+R
1966-10-20
Hoshino Toshi
B+6.5
1966-11-10
Tanaka Minaichi Tanaka Minaichi
B+10.5
1965-12-02
Watanabe Hideo
Nakaoka Jiro Nakaoka Jiro
B+R
1966-02-17
Naganuma Makoto Naganuma Makoto
B+8.5
1965-11-25
Takeda Hakuai
Ishii Mamoru Ishigure Ikuro
B+R
1966-02-24
Ishigure Ikuro
W+8.5
1966-03-24
Ishigure Ikuro Ishigure Ikuro
W+6.5
1965-11-25
Suzuki Masaharu
Sugiuchi Kazuko Mukai Kazuo
B+0.5
1965-12-16
Mukai Kazuo
Chino Tadahiko Chino Tadahiko
B+4.5
1966-01-27
Kudo Norio
B+R
1966-03-17
Kudo Norio
B+R
1966-07-07
Haruyama Isamu Haruyama Isamu
B+13.5
1965-11-24
Honma Akio
Kudo Norio Kudo Norio
B+R
1965-12-09
Sanno Hirotaka
Fukuda Masayoshi Fukuda Masayoshi
B+R
1965-12-23
Murashima Yoshinori
B+R
1966-03-24
Kodama Kunio Kodama Kunio
W+0.5
1965-12-16
Kaji Kazutame
Murashima Yoshinori Murashima Yoshinori
W+3.5
1966-03-10
Shioiri Itsuzo
Matsumoto Tokuji Kurosawa Tadanao
B+R
1966-01-27
Kurosawa Tadanao
B+R
1966-04-14
Kurosawa Tadanao
B+4.5
1966-09-08
Kageyama Toshiro
B+R
1966-09-28
Kurosawa Tadanao Kurosawa Tadanao
W+R
1965-11-24
Ando Takeo
Otake Hideo Otake Hideo
W+R
1966-02-03
Seo Hisashi
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu
B+2.5
1966-02-24
Miwa Yoshiro
B+R
1966-07-07
Tanimiya Teiji Tanimiya Teiji
B+R
1966-01-27
Abe Yoshiteru
Miwa Yoshiro Miwa Yoshiro
B+R
1966-03-17
Fukuhara Yoshitora
Oeda Yusuke Oeda Yusuke
W+4.5
1966-02-17
Kageyama Toshiro
B+R
1966-03-17
Kageyama Toshiro
B+4.5
1966-07-28
Kuroda Yukio Kuroda Yukio
B+26.5
1966-01-13
Ito Tomoe
Kageyama Toshiro Kageyama Toshiro
W+2.5
1965-12-16
Ishige Kakuo
Suzuki Goro Kojima Takaho
B+6.5
1966-03-10
Kojima Takaho
W+4.5
1966-05-19
Kojima Takaho Kojima Takaho
W+R
1966-02-17
Yamazaki Masuo
Nakagawa Arata Kuwahara Munehisa
B+R
1965-12-09
Kuwahara Munehisa