Up Prev Next

9th Prime Minister's Cup
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji Chino Tadahiko Kudo Norio
W+R
1965-09-02
Otake Hideo
W+1.5
1965-10-07
Otake Hideo
W+6.5
1965-11-14
Nakaoka Jiro
Chino Tadahiko Chino Tadahiko
Kojima Takaho
Kudo Norio Kudo Norio
W+R
1965-03-25
Kudo Norio
B+R
1965-07-08
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
W+R
1965-03-17
Ito Tomoe
Mukai Kazuo Miwa Yoshiro
Miwa Yoshiro
Kuwahara Munehisa Kuwahara Munehisa Otake Hideo
B+R
1965-07-22
Otake Hideo
B+R
1965-08-26
Matsumoto Tokuji
Murashima Yoshinori Otake Hideo
B+R
1965-04-01
Otake Hideo
Oeda Yusuke Tanaka Minaichi Tanaka Minaichi
Tanaka Minaichi
Watanabe Hideo Shioiri Itsuzo
Shioiri Itsuzo
Ishii Shinzo Ishii Shinzo Ishii Shinzo Rin Kaiho Kageyama Toshiro
B+R
1965-10-31
Kaji Kazutame
Hoshino Toshi Tozawa Akinobu
Tozawa Akinobu
Rin Kaiho Rin Kaiho Rin Kaiho
Yamazaki Masuo
Seo Hisashi Ishige Kakuo
Ishige Kakuo
Nakamura Yutaro Nakagawa Shinji Nakagawa Shinji Kageyama Toshiro
B+1.5
1965-08-12
Nakagawa Shinji
Hasegawa Akira Hasegawa Akira
Kuroda Yukio
Sanno Hirotaka Sanno Hirotaka Kageyama Toshiro
Ishigure Ikuro
Kageyama Toshiro Kageyama Toshiro
Takahashi Toshimitsu