Up Prev Next

9th Prime Minister's Cup
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
W+R
1965-02-25
Chino Tadahiko
W+R
1965-03-25
Kudo Norio
W+R
1965-09-02
Otake Hideo
W+1.5
1965-10-07
Otake Hideo
W+6.5
1965-11-14
Nakaoka Jiro Nakaoka Jiro
B+3.5
1964-12-24
Suzuki Goro
Chino Tadahiko Chino Tadahiko
W+R
1965-02-11
Kojima Takaho Kojima Takaho
W+R
1965-01-21
Tanimiya Teiji
Kudo Norio Kudo Norio
W+R
1965-03-25
Kudo Norio
B+R
1965-07-08
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
W+R
1965-03-17
Ito Tomoe
Mukai Kazuo Miwa Yoshiro
W+1.5
1965-02-11
Miwa Yoshiro
Kuwahara Munehisa Kuwahara Munehisa
W+R
1965-01-21
Otake Hideo
B+R
1965-07-22
Otake Hideo
B+R
1965-08-26
Matsumoto Tokuji Matsumoto Tokuji
W+0.5
1964-12-17
Fukuda Masayoshi
Murashima Yoshinori Otake Hideo
B+R
1965-04-01
Otake Hideo
Oeda Yusuke Tanaka Minaichi
W+R
1965-01-21
Tanaka Minaichi
W+R
1965-03-18
Tanaka Minaichi Tanaka Minaichi
B+R
1964-12-24
Fukuhara Yoshitora
Watanabe Hideo Shioiri Itsuzo
B+R
1965-01-21
Shioiri Itsuzo
Ishii Shinzo Ishii Shinzo
B+1.5
1964-12-24
Ishii Shinzo
B+R
1965-03-25
Rin Kaiho Kageyama Toshiro
B+R
1965-10-31
Kaji Kazutame Kaji Kazutame
B+R
1964-12-03
Kodama Kunio
Hoshino Toshi Tozawa Akinobu
B+2.5
1964-12-10
Tozawa Akinobu
Rin Kaiho Rin Kaiho Rin Kaiho
Yamazaki Masuo Yamazaki Masuo
W+6.5
1965-01-21
Suzuki Masaharu
Seo Hisashi Ishige Kakuo
B+7.5
1964-12-24
Ishige Kakuo
Nakamura Yutaro Nakagawa Shinji
W+10.5
1965-02-25
Nakagawa Shinji
W+5.5
1965-03-18
Kageyama Toshiro
B+1.5
1965-08-12
Nakagawa Shinji Nakagawa Shinji
B+2.5
1965-02-04
Takeda Hakuai
Hasegawa Akira Hasegawa Akira
W+R
1964-12-23
Kuroda Yukio
Sanno Hirotaka Sanno Hirotaka
B+R
1965-01-21
Kageyama Toshiro
B+0.5
1965-03-04
Ishigure Ikuro Ishigure Ikuro
W+R
1964-12-17
Abe Yoshiteru
Kageyama Toshiro Kageyama Toshiro
W+2.5
1965-02-04
Takahashi Toshimitsu